Stichting Vughterstede

GeheugenCafé Vught

Ontmoetingsplek
Het GeheugenCafé Vught is een ontmoetingsplek met bijeenkomsten voor iedereen die betrokken is bij mensen met geheugenproblemen en dementie.

Omdat menselijk contact van belang is voor mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers is het Geheugencafé Vught opgericht.

U kunt er terecht voor informatie, vragen over geheugenproblemen en ervaringen uitwisselen.

Daarnaast worden in het GeheugenCafé thema-avonden met interactieve lezingen gegeven, waarin diverse onderwerpen over dementie aan de orde komen. Aan bod komen onderwerpen zoals het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie, verschillende hersenziekten die dementie veroorzaken en de betekenis van het krijgen van de diagnose dementie voor de patiënt en zijn naaste omgeving.


Locaties GeheugenCafé Vught
Het GeheugenCafé Vught wordt beurtelings gehouden in DePetrus, Huize Elisabeth en Woonzorgcentrum Theresia.

Tijd
Elke avond begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.


Programma 1e kwartaal 2019
• Woensdag 16 januari: opening GeheugenCafé Vught
• Woensdag 20 februari: lezing Eveline Pullens
• Woensdag 20 maart: lezing Corrie Aarts

Woensdag 16 januari 2019
Op 16 januari 2019 werd door wethouder Saskia Heijboer 't Geheugencafé geopend.
Aansluitend werd de toneelvoorstelling: “Ons kan niets gebeuren” uitgevoerd.
Een voorstelling over wat dementie teweeg kan brengen, door Jan Rauh en Helma Giebels. Paul en Janine worden geconfronteerd met een diagnose die ze niet willen horen: dementie. Janine wordt patiënt en Paul belandt in de rol van mantelzorger. Een onomkeerbaar proces van vallen en opstaan begint. Humor is nodig om ongeloof, angst, boosheid en verdriet draagbaar te maken.


Woensdag 20 februari 2019
Eveline Pullens geeft in een interactieve lezing met als thema: de 4e dementie, intuïtie en dementie
Met dementie gaat je geheugen achteruit, maar je intuïtie wordt sterker.
Evelien Pullens, schrijfster van het boek ‘De vierde dementie’, laat ons in deze lezing zien hoe je op een andere manier kunt omgaan met iemand met dementie, vanuit je intuïtie en gevoel.
Locatie: Huize Elisabeth, St. Elisabethstraat 2, Vught


Woensdag 20 maart
Corrie Aarts houdt een lezing over humor en dementie. Samen lachen, ook bij dementie
In de relatie tussen mantelzorger en iemand met dementie kan humor een belangrijke rol spelen. Humor relativeert en versterkt de betrokkenheid.
‘Het gaat al zo vaak over beperkingen’, zegt Aarts. ‘Wij zeiden: waarom moet het altijd zo zwaarmoedig?’ Inmiddels geeft ze lezingen over het onderwerp in Alzheimercafé’s en geeft ze vrijwilligersworkshops.
Locatie: Wzc Theresia, Molenrijnselaan 48, Vught


Verdere programma 2019
Noteer alvast de volgende data waarop het GeheugenCafé Vught plaatsvindt.

• Woensdag 17 april in Huize Elisabeth

• Woensdag 15 mei de DePetrus

• Woensdag 19 juni in Woonzorgcentrum Theresia

• Woensdag 11 september in Huize Elisabeth

• Woensdag 16 oktober in Woonzorgcentrum Theresia

• Woensdag 20 november in DePetrus

 

Media
De thema’s voor deze avonden worden nog gepubliceerd. Houd de media in de gaten.

Folder
Download de Folder GeheugenCafé Vught met de agenda 2019

 

Dementienetwerk
Het GeheugenCafé Vught is één van de activiteiten van het Dementienetwerk Vught.

 

Contactgegevens
GeheugenCafé Vught
p/a De Heuvel 2
5261 EE Vught

T. (073) 657 2000 (ABZ)
E. geheugencafevught@gmail.com