Stichting Vughterstede
Vughterstede » Wonen bij Vughterstede » Verzorging 

Zorg in het verzorgingshuis

 

Vughterstede biedt u een gezellige woonomgeving. U wordt uitstekend verzorgd door onze 300 professionele medewerkers. Samen met de vele vrijwilligers zetten zij zich in voor een aangenaam verblijf in het verzorgingshuis.
 
 
Uw appartement is uw eigen thuis

De appartementen in de verschillende locaties zijn verschillend van grootte, ligging en indeling. Wel zijn ze allemaal bedoeld voor het zelfstandig wonen van ouderen. Daarom beschikken ze over tenminste een eigen entree, een keukentje, een woon- slaapkamer en een sanitaire ruimte. Het appartement is het thuis van de bewoner, die dan ook vrij is om het appartement naar eigen inzicht en met eigen spullen in te richten.

U mag uiteraard bezoek ontvangen en onder voorwaarden huisdieren meenemen.
 
 
Samen bepalen we de zorg

Wanneer u niet meer voor zichzelf kunt zorgen, ondersteunen wij u - na indicering - bij allerlei dagelijkse activiteiten. U kunt hierbij denken aan persoonlijke verzorging (zoals douchen, aankleden en scheren) en huishoudelijke verzorging.

Bij het verlenen van de zorg wordt zoveel mogelijk uitgegaan van uw eigen mogelijkheden, wensen en behoeftes. Met elkaar stellen we vast, wat u aan zorg en welzijn en andere behoeftes nodig heeft. De afspraken hierover worden vastgelegd in een zorgplan. Dit plan wordt afhankelijk van de behoeften en problematiek in de loop van de tijd bijgesteld.
 
 
Wij hebben aandacht voor uw welzijn

Naast wonen, persoonlijke verzorging en huishoudelijke verzorging, speelt de ondersteunende begeleiding een grote rol. Deze begeleiding zorgt ervoor, dat ook aan uw welzijn veel aandacht wordt besteed.

De welzijnsmedewerkers plannen dagelijks activiteiten waar u vrijblijvend aan kunt deelnemen. Het gaat dan om activiteiten zoals bingo, schilderen, spelkaartmiddag en jeu de boules. Ook worden er optredens door artiesten verzorgd. Een aantal keren per jaar wordt Vughterstede bezocht door modehuizen, een schoenenspeciaalzaak en een leverancier van ondermode. Ook vinden er vieringen plaats en worden er themagerichte feesten met muziek en diner georganiseerd.

Kortom: Vughterstede staat bol van activiteiten om uw dagen samen met anderen op een aangename en zinvolle manier door te brengen.

Vughterstede is trots op haar goede keukens. Dagelijks kunt u genieten van de kwalitatief hoogwaardige en gevarieerde maaltijden die onze medewerkers bereiden. De maaltijden kunnen worden gebruikt in uw appartement of samen met andere bewoners in het restaurant.

De bewoners kunnen gebruik maken van tal van gemeenschappelijke voorzieningen. Zo is er in de huizen een huiswinkel, een kapsalon en een bibliotheek. De huizen hebben bovendien een fraaie tuin waar het - uiteraard bij goed weer - goed toeven is.


Wij hebben oog voor uw belangen

Vughterstede heeft oog voor uw belangen en zal deze altijd betrekken bij de besluiten die worden genomen. Bovendien beschikt elk woonzorgcentrum over een locatieraad die uw belangen behartigt.


Iedere levensovertuiging is welkom

Mensen van alle gezindten zijn welkom bij Vughterstede. Er worden contacten onderhouden met voorgangers van verschillende religies.
Van oudsher is Vughterstede een Rooms-Katholieke instelling, zodat alle huizen beschikken over een eigen, sfeervolle kapel of stilteruimte.

Klik hier voor informatie over het aanmelden als bewoner.