Stichting Vughterstede
Vughterstede » Wonen bij Vughterstede » Verpleging 

Zorg in het verpleeghuis

 

Het ouder worden kan gepaard gaan met een toenemende mate van dementiële verschijnselen. Vaak is er dan sprake van ernstige vergeetachtigheid en desoriëntatie. Ook andere verschijnselen van dementie kunnen in meer of mindere mate voorkomen, zoals veranderingen in de persoonlijkheid, stoornissen in handelen, in het herkennen en begrijpen van dingen en onrust. Dementie gaat vaak samen met lichamelijke klachten en lichamelijke achteruitgang.

Wanneer het zelfzorgvermogen wegvalt, de verzorgers uit de eigen omgeving overbelast raken of er gewoonweg niet zijn en hulp van onder andere de thuiszorg niet meer toereikend is, is men vaak aangewezen op verpleeghuiszorg.
 
 
Wonen in een vertrouwde omgeving

De verpleegafdelingen PsychoGeriatrie (PG) van Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth bieden verpleeghuiszorg.

De verpleegafdeling, ook wel de verpleegzorg genoemd, van Woonzorgcentrum Theresia biedt zorg aan 32 bewoners. De afdeling is gesitueerd op de begane grond en bestaat uit vier verpleegunits. Elke unit telt acht eenpersoonskamers. Twee kamers delen een ruime badkamer. Elke verpleegunit beschikt over een huiskamer en een binnentuin.

Huize Elisabeth beschikt over 34 verpleegplaatsen, verdeeld over twee bouwlagen. Per bouwlaag zijn twee woongroepen gevormd met acht en negen bewoners per groep. Elke groep heeft een eigen huiskamer. Elke kamer beschikt over eigen sanitair of er is sprake van een gedeelde badkamer met de naastgelegen kamer.

In de gezellige huiskamers van de verpleegafdelingen van Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth kunnen bewoners in elkaars gezelschap verblijven en ook bijvoorbeeld gezamenlijk hun maaltijd gebruiken.

Om zo dicht mogelijk bij de leefsfeer van de bewoners aan te kunnen sluiten, beschikken de bewoners  over een eenpersoonskamer. De kamer kan naar eigen wens en behoefte worden ingericht. Met herkenbare spullen van thuis, zoals foto's aan de wand, een kastje, een stoel en een sprei, kan zoveel mogelijk een vertrouwde omgeving worden gecreëerd.
 

Zorg in overleg met familie

Elke verpleegafdeling heeft een eigen team van medewerkers, vooral verpleegkundigen en verzorgenden, ondersteuner huiskamer, huishoudelijke- en welzijnsmedewerkers. Bij het verlenen van de zorg wordt uitgegaan van de uniciteit van de bewoner, zijn/haar sociale achtergrond, levensgeschiedenis en behoeften.

Afhankelijk van de zorgbehoeften van de bewoner, wordt een team van medische en paramedische disciplines samengesteld.
Door het zorgteam worden zorgbesprekingen gehouden, waarbij de familieleden nauw worden betrokken. Het doel is om zoveel mogelijk te voldoen aan de zorgbehoeften van de bewoner en tegemoet te komen aan de mogelijkheden die de bewoner heeft. De gezamelijke afspraken die hierover worden gemaakt leiden er toe, dat de bewoner een veilige, respectvolle en prettige woonomgeving wordt geboden.


Zorg voor een aangenaam verblijf

De medewerkers van Vughterstede zetten zich er voor in, dat de bewoner een aangenaam verblijf heeft. De woonomgeving draagt daaraan bij. In  Woonzorgcentrum Theresia is de verpleegafdeling sfeervol, eigentijds en met warme kleuren ingericht. We zijn trots op het 'snoezelbad', waarin de bewoners zich kunnen ontspannen te midden van een rustgevende kleuren en muziek.

Maar er is meer. Ook de vele activiteiten zorgen voor een aangenaam verblijf.
Afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de bewoner, worden activiteiten aangeboden. De activiteiten worden individueel en/of in groepsverband gehouden, zoals muziek en zang onder begeleiding van pianomuziek, de krant voorlezen, kerkelijke activiteiten, bewegingsactiviteiten, wandelen en herinneringen van vroeger ophalen. Ook vinden er grote activiteiten plaats, zoals het optreden van een artiest of muziekgroep en bingo. Afhankelijk van de mogelijkheden van de bewoner kan hij/zij onder begeleiding hieraan deelnemen.

Door middel van activiteiten kan de bewoner zich uitdrukken en handelingen die in het vermogen liggen zoveel mogelijk bevorderen en behouden. De activiteiten dragen bij aan een zinvolle en aangename dagbesteding.


Wij hebben oog voor uw belangen

Vughterstede heeft oog voor de belangen en zal deze altijd het betrekken bij de besluiten die worden genomen. Bovendien beschikt elk woonzorgcentrum over een cliëntenraad die uw belangen behartigt.


Iedere levensovertuiging is welkom

Stichting Vughterstede is van oudsher van katholieke signatuur. De verpleeghuiszorg is echter niet gebaseerd op een specifieke levensbeschouwelijke overtuiging of religie. Bewoners van alle gezindten zijn welkom.

Klik hier voor informatie over het aanmelden als bewoner.