Stichting Vughterstede

Komen wonen bij Vughterstede

 

Zelfstandig thuis wonen of wonen in een (zorg)instelling

Met de nodige hulp en voorzieningen uit uw omgeving en gemeentelijke instanties is het vaak mogelijk  langer thuis te blijven wonen. Als ondanks deze hulp thuis wonen niet meer mogelijk is, is een aanvraag voor opname in een verzorgings- of verpleeghuis een optie.

Om in aanmerking te komen voor de verzorging-of verpleegafdeling is het goed om rekening te houden met de volgende informatie.


Indicatiestelling

Het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) beoordeelt of u in aanmerking komt voor wonen op een verzorgings- of verpleegafdeling. Een medewerker van deze onafhankelijke organisatie kijkt dan samen met u naar uw gezondheid en naar uw woon- en leefsituatie. Aan de hand daarvan  beoordeelt het CIZ of u een indicatie krijgt voor 24-uurs zorg  binnen een instelling
Het besluit van het CIZ ontvangt u schriftelijk. Wanneerhet CIZ een indicatie afgeeft voor deze zorg met verblijf, wordt het besluit ook gestuurd naar het verzorgings- of verpleeghuis van uw keuze. Pas wanneer de indicatie afgegeven wordt kunt u in aanmerking komen voor het wonen binnen een verzorgings- of verpleeghuis.

Meer informatie vindt u op de website www.ciz.nl

 

De aanvraag

Voor informatie en eventuele hulp bij het aanvragen van een indicatie bij het CIZ  kunt u contact opnemen met een medewerker van Zorg- en Woonbemiddeling Vughterstede. Zij kijkt samen met u naar uw situatie en adviseren u over de wijze waarop u de indicatie aan kunt vragen.

Zorg- en Woonbemiddeling heeft telefonische spreekuur op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. Telefoonnummer: (073) 658 11 77. U kunt ook een e-mail sturen naar: zorgenwoonbemiddeling@vughterstede.nl


Eigen bijdrage

Als u een indicatie heeft gekregen ontvangt u  zorg vanuit de WLZ  (Wet Langdurige Zorg). Zodra u komt wonen worden de  de kosten van verblijf, persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en behandeling  vergoed uit de WLZ. U betaalt  hiervoor zelf een door het CAK vastgestelde maandelijkse eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen.

Meer informatie vindt u op de websites www.zorginstituutnederland.nl en www.hetcak.nl.