Stichting Vughterstede
Vughterstede » Wonen bij Vughterstede » Activiteiten 

Vughterstede: bol van activiteiten

 

We vinden het belangrijk dat onze bewoners die in de verzorgingsappartementen en verpleegappartemenen wonen zich thuis voelen en een aangenaam verblijf hebben bij Vughterstede. Dit geldt ook voor bewoners van de aanleunwoningen nabij Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth en inwoners vanuit de wijk. Daarom worden tal van activiteiten georganiseerd, waaraan de bewoners op basis van vrijwilligheid kunnen deelnemen.

Ook vindt Vughterstede het belangrijk om laagdrempelig en een ontmoetingspunt te zijn voor inwoners uit de gemeente Vught. Steeds meer activiteiten worden georganiseerd waaraan zowel bewoners als inwoners van Vught kunnen deelnemen. Voorbeelden hiervan zijn het wekelijkse koffie-ontmoetingsuurtje in beide locaties en de tabletlessen die gegeven worden in Huize Elisabeth en Woonzorgcentrum Theresia.

Jaarlijks wordt de open dag van zorg en welzijn georganiseerd waarbij belangstellenden kunnen genieten van een gezellige thema-middag. 

Vughterstede heeft een eigen slagwerkgroep 'Samen aan de slag", hieraan kunnen zowel bewoners als belangstellenden van buitenaf deelnemen.
Op beide locaties bevinden zich jeu de boules banen, belangstellenden kunnen daarvan gebruikmaken.

Sommige activiteiten keren maandelijks of wekelijks terug, terwijl andere activiteiten eenmalig zijn of eenmaal per jaar worden georganiseerd. Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd.

In de afgelopen tijd zijn onder andere de volgende activiteiten georganiseerd:
- uitjes, zoals naar De Efteling en De Beekse Bergen
- concerten, waaronder door Het Vughts Mannenkoor
- culinaire middagen, zoals aspergemiddag, haring happen, stamppottenmiddag
- diverse beweegprogramma's in de beweegtuin in Woonzorgcentrum Theresia, bewegen met zorgrobot Zora en de di-fiets
- Rad van Avontuur tijdens de Vughtse kermisdagen
- Elisabethdag en Theresiadag
- project 'Ark van Noach' (bezoek van dieren aan de verpleegafdeling)
- project Schilderen met Dementie
- samen zingen
- bridgetoernooi
- sjoeltoernooi

Klik hier voor de activiteiten waaraan ook inwoners uit de wijk aan deel kunnen nemen.