Stichting Vughterstede
Vughterstede » Wonen bij Vughterstede 

Wonen bij Vughterstede

  

Voordat een opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis plaatsvindt, is in de meeste gevallen eerst zorg en hulp thuis geboden. Dit kan zijn in de vorm van bijvoorbeeld thuiszorg door professionals, hulp door familie en buren, maaltijdvoorziening, sociale alarmering en woningaanpassing.

Soms kan het zijn, dat deze hulp en zorg die in uw eigen vertrouwde omgeving thuis worden geboden, op enig moment niet meer voldoen. Als u door ouderdom of ziekte niet meer zelfstandig kunt wonen, kan het wonen in een verzorgings- of verpleeghuis een oplossing bieden.

Vughterstede biedt zowel verzorging als verpleegzorg (psychogeriatrie ofwel pg) in Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth.

Aan het verblijf in een verzorgingshuis of verpleeghuis, gaat een indicering vooraf.

Klik hier voor informatie over' Daar hebt u recht op in een Wlz-instelling"