Stichting Vughterstede

Joep Siepman Award

 

De inmiddels opgeheven Joep Siepman Stichting kende sinds 2007 jaarlijks een blijk van waardering toe aan personen, die zich op een buitengewone manier gedurende een bepaalde periode verdienstelijk hebben gemaakt voor de ouderenzorg in Vught. Tegenwoordig wordt de waardering uitgereikt door Stichting Vrienden van Vughterstede. De waardering wordt uitgedrukt in de vorm van de Joep Siepman Award, die bestaat uit een penning, een oorkonde en een geldbedrag. De fraaie penning is in opdracht van de stichting ontworpen door Jean en Marianne Bremers uit Helvoirt.

Voor de prijs komen in aanmerking: (oud)medewerkers van Stichting Vughterstede, een team van personeelsleden en vrijwilligers op het terrein van ouderenzorg. Voordat tot toekenning wordt overgegaan, wordt een gemotiveerd advies ingewonnen bij de Raad van Bestuur van Stichting Vughterstede.

De Joep Siepman Award is uitgereikt aan:

    

Joep Siepman Stichting

Alhoewel de Joep Siepman Award pas sinds 2007 werd toegekend, was de Joep Siepman Stichting al sinds maart 1999 actief. In de statuten was als doelstelling opgenomen: "Het geven van ondersteuning aan personeelsleden en oud-personeelsleden van de Stichting Vughterstede alsmede aan personen die een grote betrokkenheid hebben of hadden bij het werk van de Stichting Vughterstede en/of de Stichting Mariënhoven." De stichting trachtte dit doel te verwezenlijken door onder andere het geven van financiële steun aan de hiervoor genoemde personen, het geven van financiële steun aan activiteiten die werden georganiseerd ten behoeve van de hiervoor genoemde personen en het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee in de ruimste zin verband hielden of daartoe bevorderlijk konden zijn.

Personen die vielen binnen de door de stichting aangewezen doelgroep konden een beroep doen op financiële ondersteuning wanneer zij buiten hun schuld in financiële problemen waren gekomen. Elke aanvraag werd van geval tot geval getoetst en op zijn eigen merites beoordeeld.

De Joep Siepman Stichting was opgericht als eerbetoon aan de heer Ir. J.L.Th. Siepman, oud-voorzitter van Stichting Vughterstede en erevoorzitter van Stichting Mariënhoven. 
 

Foto's vrijwilligersdag 2015

Van de viering van de laatst gehouden vrijwilligersdag zijn foto's gemaakt. Klik hier om de foto-impressie te bekijken.