Stichting Vughterstede
Vughterstede » Vacatures en opleiding » Vrijwilligers 

Vrijwilligers zijn goud waard !

 

Jazeker, voor Vughterstede zijn vrijwilligers goud waard. We kunnen eigenlijk niet zonder de hulp van die vele mensen die zich belangeloos inzetten voor het woon- en leefgenot van de bewoners van onze huizen en voor de gebruikers van Tafeltje Dekje.

Onze vrijwilligers zetten zich op allerlei gebied in. Zo zijn ze actief in het winkeltje, lezen ze de krant voor, brengen ze warme maaltijden rond, gaan wandelen met bewoners, brengen ze bewoners met onze bus weg, helpen in het internetcafé etc. Mede afhankelijk van interesse, kennis en ervaring worden met vrijwilligers afspraken gemaakt over hun werkzaamheden. Natuurlijk worden de vrijwilligers geïnstrueerd en begeleid.

Zoekt u een zinvolle en dankbare tijdsbesteding ? Meld u dan aan als vrijwilliger of Lees voor meer informatie onze brochure Vrijwilligerswerk.