Stichting Vughterstede

Tijdelijke opname: om op krachten te komen

 

Tijdelijk verblijf (vroeger tijdelijke opname genoemd) is bedoeld voor ouderen die vanwege het acuut ontbreken van mantelzorg en/of van voldoende thuiszorg, tijdelijk niet thuis kunnen verblijven. Het kan zijn dat de oudere voorafgaand aan of na een ziekenhuisopname extra zorg nodig heeft of dat de mantelzorger tijdelijk niet beschikbaar is. Zo zijn er tal van situaties denkbaar.

Stichting Vughterstede beschikt kamers speciaal voor tijdelijk verblijf voor de duur van maximaal zes weken. Tijdens dit verblijf wordt door verzorgenden en verpleegkundigen zorg gedragen voor persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding en huishoudelijke zorg. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de faciliteiten en recreatieve activiteiten die Vughterstede biedt.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt welke AWBZ-zorg u nodig heeft. De eigen bijdrage die u hiervoor dient te betalen is onder andere afhankelijk van het inkomen. Zie voor meer informatie hierover de website: www.ciz.nl.

Lees voor meer informatie onze brochure Tijdelijk verblijf, om op krachten te komen.