Stichting Vughterstede

Palliatieve zorg door Vughterstede

Vughterstede verleent palliatieve zorg aan mensen met bijvoorbeeld kanker, maar ook aan mensen met een andere levensbedreigende ziekte, zoals longziekten, hartfalen, spierziekten of dementie.  De palliatieve zorg maakt deel uit van de reguliere zorg die door Vughterstede wordt verleend.  Zij verleent deze in de gemeente Vught aan huis en op de verzorging en verpleegzorg  van Woonzorgcentrum Theresia, Huize Elisabeth en de nabije aanleunwoningen.

Lees voor meer informatie onze brochure Palliatieve zorg.