Stichting Vughterstede

Ondersteunende begeleiding

 

Wanneer u als gevolg van een meestal lichamelijke of geestelijke beperking moeite heeft met het opstarten of invullen van de dag, kunt u daarbij ondersteund worden.
Vughterstede biedt ondersteunende begeleiding waarbij u kunt denken aan het structureren van de dag en het oefenen van dagelijkse vaardigheden zoals het zich redden in het postkantoor, het doen van boodschappen of zorg voor het eigen huishouden.

Begeleiding bij het oplossen van problemen, het nemen van besluiten en het inschatten van de gevolgen ervan, behoort eveneens tot de mogelijkheden. Maar tot de mogelijkheden behoort ook het ondernemen van een activiteit, zoals wandelen, het samen doen van een gezelschapsspel om de eenzaamheid te verdrijven of begeleiding naar het ziekenhuis.

Bij de ondersteuning wordt uitgegaan van de (rest)mogelijkheden die u nog heeft. De ondersteuning is er steeds op gericht dat u uw leven in eigen hand houdt en er zelf invulling aan geeft.
 
 
Aanvraag, indicering en eigen bijdrage

Sinds januari 2015 valt begeleiding onder de WMO, Wet maatschappelijke ondersteuning, die wordt uitgevoerd door de gemeente. Voor het aanvragen van een indicatie voor begeleiding, waar dagverzorging onder valt, kunt u in Vught terecht bij het gemeentelijke loket WegWijs. Zij bepaalt of u recht heeft op begeleiding. Ook kijkt zij samen met u of en voor welke vervoersvoorziening u in aanmerking komt. Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage en stuurt u de rekeningen. 

Als de indicatie is gesteld en u recht heeft op zorg, kunt u bij Vughterstede aankloppen om de zorg bij u aan huis te leveren. U kunt hierbij kiezen uit zorg in natura of een Persoonsgebonden Budget (PGB).
 
 
Zorg in natura door Vughterstede

Zorg in natura betekent, dat u kiest voor zorg door een zorgorganisatie zoals Vughterstede. In dat geval regelt Vughterstede dat er een zorgverlener bij u aan huis komt. Met u worden afspraken gemaakt over de manier waarop de zorg wordt verleend. Bovendien regelt zij de hiermee gemoeide administratie.
 
 
PGB en Vughterstede

Als u kiest voor een Persoongebonden Budget (PGB) krijgt u van het zorgkantoor een bepaald bedrag toegewezen waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen. U kiest zelf een zorgverlener (bijvoorbeeld uw buren), maakt zelf afspraken en regelt zelf uw administratie. Maar u kunt met uw PGB er ook voor kiezen om uw zorg in te kopen bij Vughterstede.
 
 
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Zorg- en Woonbemiddeling Vughterstede, telefoon (073) 658 11 77.
Ook kunt u terecht bij het gemeentelijk loket WegwWijs+ voor meer informatie en om u aan te melden.

Lees voor meer informatie onze brochure Vughterstede Ook bij u Thuis.


Informatie over het PGB vindt u op de website van het CVZ.

Klik hier voor de brochure: "Wmo, dat zit zo !".