Stichting Vughterstede

Huishoudelijke hulp

 

Huishoudelijke hulp is een van vormen van thuiszorg. Het is bedoeld voor mensen die niet of onvoldoende in staat zijn huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. De huishoudelijke hulpverlener neemt geheel of gedeeltelijk de huishoudelijke taken over, zoals wassen, strijken, stofzuigen, schoonmaken en opruimen van uw kast. Deze zorg wordt verricht voor een bepaalde, vooraf afgesproken tijd.


Aanvraag en indicering

Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke hulp moet u zijn gëïndiceerd. De indicering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke medische adviesinstantie. Bij de indicatie wordt gekeken of er huisgenoten zijn die mee kunnen helpen in de huishouding, wat u zelf nog kunt en het aantal uren dat u nodig heeft wordt vastgesteld. Ook de hoogte van uw inkomen speelt een rol.


Zorg in natura

Wanneer u recht heeft op hulp in de huishouding en kiest voor zorg in natura, kunt u kiezen voor deskundige hulpverlening door Vughterstede. Vughterstede zorgt dan voor een huishoudelijke hulpverlener.
Wanneer de hulp door Vughterstede is gestart, ontvangt u een zorgmap. In deze map worden de afspraken opgenomen die met u zijn gemaakt over de manier waarop de hulp wordt verleend en het verloop daarvan. Vughterstede regelt voor u deze administratie.


Huishoudelijke hulp op particuliere basis

Vughterstede biedt ook huishoudelijke hulp op particuliere basis. Dit houdt in, dat u geen indicatie nodig heeft. Voor informatie, aanmelding en tarieven kunt u contact opnemen met de teamleider Huishouding van Vughterstede. Telefoonnummer: (073) 658 33 99.
 

Eigen financiële bijdrage

Vanaf 1 januari 2007 valt huishoudelijke hulp onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De hulp bij het huishouden wordt daardoor niet meer vergoed via de AWBZ maar uit het Wmo-budget van de gemeente. Iedereen die deze hulp ontvangt, betaald een eigen bijdrage. Deze wordt berekend door het Landelijk Centraal Administratiekantoor Bijzondere Ziektekosten (CAK-BZ). De hoogte van uw eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van uw belastbaar inkomen. Eenmaal per vier weken ontvang u een nota van het CAK-BZ.

Lees voor meer informatie onze brochure Vughterstede Ook bij u Thuis.