Stichting Vughterstede

Huishoudelijke thuiszorg

Huishoudelijke thuiszorg
Mocht u hulp in het huishouden nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege uw leeftijd, chronische aandoening of omdat u (tijdelijk) aan het herstellen bent van een operatie, dan kan de huishoudelijke hulp taken van u over nemen, zoals schoonmaken, stofzuigen, wassen en  strijken. Dit is afhankelijk van wat u zelf nog kunt. De hulp wordt zoveel als mogelijk door een vaste medewerker, op een afgesproken tijdstip geleverd.


Aanvraag en indicering
Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke thuiszorg kunt u zich aanmelden bij het WMO–loket van de gemeente Vught. De gemeente onderzoekt dan of u in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning via de wet WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) of voor de mantelzorgregeling. Bij de indicatie wordt onder andere gekeken of er nog huisgenoten zijn die mee kunnen helpen in het huishouden. Naast beide regelingen kan ook huishouding geleverd worden welke onderdeel is van de  WLZ (wet langdurige zorg). Dit kunt u navragen bij onze Zorg- en Woonbemiddeling.
Kiest u dan voor Vughterstede dan wordt “de opdracht” door de gemeente meteen naar ons gestuurd.


Start Huishoudelijke thuiszorg
Wanneer de indicatie voor huishoudelijke hulp aan u is toegewezen door de gemeente, dan nemen wij contact met u op omdat wij altijd bij u langs komen om een ondersteuningsplan (en nog wat extra papierwerk) in te vullen. In het ondersteuningsplan staat beschreven wat u zelf nog kunt en wat er moet worden over genomen. Tevens ontvangt u een zorgmap waarin overige afspraken zijn vastgelegd.


Huishoudelijke thuiszorg op particuliere basis
Vughterstede biedt ook huishoudelijke thuiszorg op particulier basis. Hiervoor heeft u geen indicatie nodig. Voor informatie, aanmelding en tarieven kunt u contact opnemen met het team Huishoudelijke thuiszorg. Telefoon: (073) 658 11 63 of (073) 658 11 99.


Eigen financiële bijdrage
Ontvangt u huishoudelijke hulp via de WMO of WLZ dan betaalt u een eigen bijdrage. Deze wordt berekend door het CAK. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw belastbaar inkomen. Op de website www.hetcak.nl kunt u uw eigen bijdrage berekenen.