Stichting Vughterstede

Dagverzorging 'De Lindetuin'

 

Dagverzorging 'De Lindetuin' in Huize Elisabeth biedt aan zelfstandig wonende ouderen ondersteuning en/of begeleiding bij het invullen en structureren van de dag, bij het zichzelf verzorgen en/of het onderhouden van contacten met anderen. Dit gebeurt door middel van een dagprogramma in een ontspannen sfeer en met activiteiten die zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van de deelnemende oudere. U kunt hierbij denken aan activiteiten op het gebied van sport, spel, cultuur en eduactie zoals wandelen, jeu de boules, koken, geheugentraining en gezelschapsspelen. Twee professionele medewerkers begeleiden en ondersteunen bij deze activiteiten.
Tussen de middag wordt gezamenlijk een warme maaltijd genuttigd.

De activiteiten vinden plaats op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in Huize Elisabeth. U bent vrij om uw eigen activiteit te kiezen en om wel of niet deel te nemen aan een gezamenlijke activiteit.

Om deel te kunnen nemen aan de dagverzorging is een indicatie noodzakelijk. Sinds januari 2015 valt begeleiding onder de WMO, Wet maatschappelijke ondersteuning, die wordt uitgevoerd door de gemeente. Voor het aanvragen van een indicatie voor begeleiding, waar dagverzorging onder valt, kunt u in Vught terecht bij het gemeentelijke loket WegWijs. Zij bepaalt of u recht heeft op begeleiding. Ook kijkt zij samen met u of en voor welke vervoersvoorziening u in aanmerking komt. Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage en stuurt u de rekeningen. 

Soms wordt ook een kleine bijdrage gevraagd voor duurdere activiteiten of een uitstapje.

Klik hier voor de brochure over dagverzorging "De Lindetuin". Meer informatie is verkrijgbaar bij de begeleiders. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (073) 658 33 84 of per e-mail: dagverzorgingdelindetuin(at)vughterstede.nl