Stichting Vughterstede

Dagbesteding 'De Lindetuin'

 

Wat is dagbesteding?
Steeds meer ouderen blijven langer in hun eigen woning wonen en willen ook zo lang mogelijk zelfstandig zijn. Dankzij allerlei voorzieningen, zoals Tafeltje-Dekje, thuiszorg en sociale alarmering is dat vaak mogelijk.
Een andere voorziening die hieraan bijdraagt is dagbesteding 'De Lindetuin' in Huize Elisabeth.

Dagbesteding is een dagopvang voor zelfstandig wonende ouderen. Dagbesteding kan een oplossing zijn wanneer de lichamelijke en/of geestelijke vitaliteit achteruit gaat of de zorg door de mantelzorg niet voldoende meer is.

Dagbesteding 'De Lindetuin' in Huize Elisabeth biedt in groepsverband ondersteuning en/of begeleiding bij het invullen en structureren van de dag, bij het zichzelf verzorgen en/of het onderhouden van contacten met anderen.

Dagprogramma
Dit gebeurt door middel van een dagprogramma in een ontspannen sfeer en met activiteiten die zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van de deelnemende oudere. Zowel het behoud van de zelfstandigheid als het behoud van de zelfredzaamheid worden gestimuleerd. Het samen zijn en het doen van activiteiten bevordert het sociale contact.

De activiteiten worden aangeboden in de huiskamer van de dagbesteding, zowel in groepsverband als individueel. U kunt hierbij denken aan activiteiten op het gebied van spel, cultuur, educatie en bewegen, zoals gezelschapsspelen, geheugentraining, samen koffie drinken, de krant lezen, actualiteiten bespreken en reminiscentie.

Ook kan meegedaan worden aan de activiteiten die in het restaurant worden georganiseerd, waaraan ook de bewoners van de zorgappartementen en de aanleunwoningen deelnemen. Denk daarbij aan de bingo, optredens van muzikanten en een filmmiddag.

Bewegen
Uit onderzoek blijkt dat bewegen (en goede voeding) voor ouderen erg belangrijk is. Bewegen heeft onder meer een positief effect op het geheugen, het welzijn en het in conditie houden of versterken van de spierkracht en daarmee het zo actief mogelijk blijven. Vughterstede vindt het daarom belangrijk om haar cliënten diverse bewegingsmogelijkheden aan te bieden.

Onder begeleiding van een beweegagoog vindt 'Bewegen aan tafel' plaats in de huiskamer van de dagbesteding; vanuit de stoel worden allerlei bewegingsoefeningen gedaan.

Daarnaast kan wekelijks  meegedaan worden aan de gym, onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Ook zorgrobot Zora, de di-fiets, de duo-fiets, de jeu-de-boulesbaan, diverse spelmaterialen en een wandeling door de tuin dragen bij aan de bewegingsmogelijkheden binnen Vughterstede.

Iedereen is vrij om een eigen activiteit te kiezen en al dan niet deel te nemen aan een gezamenlijke activiteit.

Huiskamer
In de gezellige huiskamer van de dagbesteding wordt aan deelnemers een vraaggericht en gevarieerd activiteitenprogramma geboden.
Elke ochtend worden zij ontvangen door enthousiaste begeleiders en wordt de dag gestart met een lekker kopje koffie/thee met iets lekkers. Zij kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten in groepsverband of individueel, bijvoorbeeld een gezellig potje scrabbelen, of creatief bezig zijn zoals bloemschikken, handwerken en uiterlijke verzorging. Ook kunnen zij zich terugtrekken en in comfortabele stoelen uitrusten, iets lezen of een praatje maken.

Restaurant
's Middags wordt de warme maaltijd genuttigd in het aangrenzende sfeervolle restaurant 't Engeltje. Daar wordt de maaltijd aan tafel geserveerd door de restaurantmedewerkers. Uiteraard is de begeleiding van de dagbesteding ook aanwezig. Door het invullen van de wekelijkse keuzemenulijst eet iedereen naar eigen wens en behoefte. De maaltijden worden dagelijks vers bereid in de keuken van Huize Elisabeth. Klik hier voor meer informatie.

Tuin en terras
Via het restaurant kom je terecht in de prachtig aangelegde tuin. Een groot grasveld met appelbomen, klimrozen, een pluktuin en bloembakken zorgen voor veel kleur en sfeer. Er is een volière en een jeu-de-boulesbaan. Bij mooi weer is het heerlijk toeven op het terras.

Centrum
Huize Elisabeth ligt op loopafstand van het winkelcentrum. Een wandeling daar naar toe, een boodschap halen of daar even wat drinken is een leuk uitstapje.

Begeleiding
Professionele medewerkers begeleiden en ondersteunen de deelnemende ouderen bij deze activiteiten. Zij worden daarbij ondersteund door vrijwilligers.

Wanneer
De activiteiten vinden plaats van maandag tot en met vrijdag van 9.45 uur tot 15.45 uur in Huize Elisabeth.

Indicatie en eigen bijdrage
Om deel te kunnen nemen aan de dagbesteding is een indicatie noodzakelijk. Sinds januari 2015 valt begeleiding onder de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), die wordt uitgevoerd door de gemeente. Voor het aanvragen van een indicatie voor begeleiding, waar dagbesteding onder valt, kunt u in Vught terecht bij het gemeentelijke loket Wegwijs+. Zij bepaalt of u recht heeft op begeleiding. Ook kijkt zij samen met u of en voor welke vervoersvoorziening u in aanmerking komt. Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage en stuurt u de rekeningen.   

Meer informatie
Meer informatie is verkrijgbaar bij de begeleiders. Zijn zijn te bereiken via telefoonnummer (073) 658 33 84 of per e-mail: dagbesteding@vughterstede.nl

Vraag ook naar de mogelijkheid voor deelname zonder indicatie.

Lees voor meer informatie onze brochure Dagbesteding De Lindetuin.