Stichting Vughterstede
Vughterstede » Thuiszorg en diensten » Alarmering 

Alarmering: een veilig gevoel

 

Personenalarmering

Wilt u veiliger thuis wonen?
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Iedereen heeft wel eens pech. Het is
belangrijk dat u zich thuis veilig kunt voelen. Door het nemen van maatregelen om het veiliger thuis wonen te bevorderen kunnen problemen, bijvoorbeeld na een ongelukje, beperkt blijven. Zo kunt u  gebruik maken van de Personenalarmering van Vughterstede.
Dankzij een eenvoudig apparaat bent u verzekerd van hulp zodra u op de alarmknop drukt.


Wie kan hiervan gebruik maken?
Als u in de gemeente Vught woont, een verhoogd risico loopt op medische problemen of ongelukken en niemand bij u in huis is die hulp kan inroepen of verlenen, kunt u gebruik maken van de Personenalarmering van Vughterstede.


Hoe werkt alarmering?
In geval van nood drukt u op de knop van de hals- of polszender of het alarmeringstoestel. Deze noodoproep komt terecht bij de meldcentrale.
Vervolgens kunt u via het alarmeringstoestel rechtstreeks spreken met de verpleegkundige van de meldcentrale. Deze schakelt direct de hulp in die u nodig heeft.


Twee vormen van Personenalarmering
U kunt kiezen voor een van de volgende vormen van Personenalarmering:

Sociale alarmopvolging met uw eigen contactpersonen
Als u in uw directe omgeving minimaal twee contactpersonen heeft die snel op uw alarmoproep kunnen reageren, binnen 30 minuten bij u thuis kunnen zijn en uw huissleutel hebben, dan kunt u gebruik maken van de Sociale alarmopvolging.

Professionele alarmopvolging door Vughterstede
Indien u geen contactpersonen in uw nabije omgeving heeft, kunt u kiezen voor de professionele alarmopvolging. Bij een noodoproep wordt u thuis geholpen door een deskundige medewerker van Vughterstede.


Central meldkamer 24/7 uur bereikbaar
Voor welke vorm van Personenalarmering u ook kiest: de meldcentrale is elke dag van de week, 24 uur per dag bereikbaar voor het afhandelen van noodoproepen en meldingen.


Plaatsing alarmeringsapparatuur
Vughterstede zorgt voor plaatsing van de alarmeringsapparatuur en geeft u uitleg over de werking. Vughterstede zorgt ook voor de reparaties, het onderhoud (testen) en zo nodig vervanging van de apparatuur.


U betaalt een eigen bijdrage
Voor het gebruik en de huur van de alarmeringsvoorziening betaalt u een bijdrage per maand. Voor de aansluiting bent u eenmalig aansluitingskosten verschuldigd.
Medewerkers van het gemeentelijk loket Wegwijs + kunnen voor u nagaan of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten.


Meer informatie en aanvragen
Voor meer informatie en aanvragen kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur en in het weekend tussen 9.30 uur en 12.30 uur contact opnemen met de receptie van

Huize Elisabeth:
telefoon: (073) 658 33 99
e-mail: receptiehe@vughterstede.nl

of

Woonzorgcentrum Theresia:
telefoon: (073) 658 11 99
e-mail: receptiewzct@vughterstede.nl  

Ook kunt u bij het gemeentelijk loket Wegwijs+ terecht voor meer informatie en het aanvragen van de Personenalarmering van Vughterstede.