Stichting Vughterstede
Vughterstede » Projecten » VITOK » Project "Elkaar wat te bi... 

Het Vughterstede VITOK-project "Elkaar wat te bieden hebben"

 

Het project VITOK is in december 2014 officieel beëindigd. De i-Padlessen die in dit kader wekelijks werden gegeven zijn onder de projectnaam tot en met mei 2015 voortgezet. Hierna vinden de lessen plaats in een andere constructie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Regy van den Brand.

“Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid: elkaar wat te bieden hebben” is een project waarmee Vughterstede deelneemt aan het thematisch programma “Vitaliteit Ontmoet Kwetsbaarheid” (VITOK) van de fondsen van het Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK.Deze ondersteunen projecten die de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen bevorderen. Klik hier voor meer achtergrondinformatie over het programma VITOK.
 

Wat willen we met het project ?

Het project "Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid: elkaar wat te bieden hebben" wil het met de inzet en ondersteuning van vitale ouderen mogelijk maken, dat kwetsbare ouderen in hun huis kunnen blijven wonen, dat hun zelfredzaamheid wordt verhoogd en dat ze (meer) mee gaan doen met maatschappelijke activiteiten.

Als vrijwilliger zijn vitale senioren rijwilliger van betekenis voor kwetsbare ouderen. Wederzijdse ontmoeting versterkt de kwaliteit van leven. Vitaal is als je op eigen kracht kunt participeren en kwetsbaar als dit niet (meer) lukt. De vitale ouderen zijn vrijwilligers van de seniorenvereniging Ouderen Samen uit Vught. De kwetsbare ouderen zijn bewoners van een wijk in Vught. Een aparte groep binnen de kwetsbare ouderen vormen 25 tot 30 geselecteerde personen waarmee vitale ouderen dagelijks online contact hebben.

Vughterstede wil aantonen dat het project leidt tot een vermindering van professionele ondersteuning. Het proces wordt wetenschappelijk gevolgd en beschreven. Hierdoor kan ook op andere plaatsen in Nederland een dergelijk project worden ‘uitgerold’.
 

Waarom dit project ?

De drempel om voor intramurale zorg in aanmerking te komen wordt steeds hoger en verhuizing naar een verzorgingshuis is binnenkort niet meer mogelijk. Maar er is ook minder mantelzorg beschikbaar door een laag geboortecijfer, minder nauwe familiebanden en langere of grotere arbeidsparticipatie van kinderen van ouderen. Hierdoor zijn kwetsbare ouderen steeds meer aangewezen op hulp van bijvoorbeeld vrijwilligers en buren. Tegelijkertijd willen zij thuis blijven wonen (ageing in place). Het versterken van contactmogelijkheden is daarom belangrijk.

Voor vitale ouderen zijn zingevende activiteiten belangrijk voor hun eigen welbevinden. Het helpen van anderen geeft hen voldoening en bevordert dat zij zelf langer vitaal en actief blijven.

Het project brengt dit alles bij elkaar en past binnen de gedachte van de civil society: het samenleven, het voor elkaar iets willen betekenen en inzet van ieders kwaliteiten, ervaringen en kennis. De projectactiviteiten behoren niet tot de kerntaak van Vughterstede, maar met deze vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen draagt zij bij aan de ontwikkeling van gemeenschapszorg. Door het geven van voorlichting over gezondheidsthema’s, het als achtervang aanwezig zijn voor calamiteiten en het beantwoorden van vragen die senioren hebben, wil Vughterstede hier extra vorm aan geven.
 

De activiteiten

Het project kent een vijftal activiteiten, namelijk:

  • Het samenbrengen van de vitale senioren en kwetsbare ouderen 
  • Het daadwerkelijk bereiken van de kwetsbare senioren
  • Het inzetten en begeleiden van vitale senioren
  • Het betrekken van andere (lokale) zorg- en welzijnsactiviteiten 
  • Verwachte eindresultaten

Klik hier voor mee informatie over de activiteiten.
 

Het logo

Voor het project is een logo ontworpen. De kleur oranje verbindt het project met het logo van Stichting Vughterstede, de projectaanvrager. De kleur groen verbindt het logo met de logo's van Stichting Vughterstede en Stichting Ouderen Samen. De "open hand" in het ontwerp refereert naar "het elkaar ontmoeten" en "elkaar de helpende hand" bieden.
 

Betrokken partijen

Het project is tot stand gekomen dankzij de medewerking en inzet van diverse partijen, te weten:

Stichting RCOAK
Fonds Sluyterman van Loo
Programma VITOK

Stichting Vughterstede
Stichting Ouderen Samen Vught
Stichting Welzijn Vught
en de huisartsen in Vught