Stichting Vughterstede
Vughterstede » Projecten » Tabletlessen 

Tabletlessen en tabletvragenuurtjes

 

Vanaf begin 2016 worden maandelijks tabletlessen (ofwel tabletondersteuning) en tabletvragenuurtjes georganiseerd door het samenwerkingsverband Stichting Vughterstede en Stichting Ouderen Samen. Deze lessen worden worden afwisselend gegeven in Woonzorgcentrum Theresia, Huize Elisabeth, De Rode Rik en de Molenhoek. Deze lessen zijn met name bedoeld voor de senioren in Vught, die met hun tablet aan de slag willen of al enige ervaring ermee hebben.

Tabletlessen
Deelnemers krijgen één op één, in vier lessen, drie kwartier uitleg. Deze ondersteuning wordt uitgevoerd door vrijwilligers van Stichting Vughterstede en Stichting Ouderen Samen. De coördinatie van deze lessen wordt uitgevoerd door deze twee stichtingen. De kosten per vier lessen bedragen € 10,- per deelnemer, inclusief koffie/thee met een koekje.

De deelnemers worden ingedeeld in groepen en ontvangen les van 10.00 uur tot 10.45 uur of van 10.45 uur tot 11.30 uur (wijzigingen voorbehouden).

Inwoners uit de gemeente Vught kunnen zich aanmelden door middel van een inschrijfformulier of telefonisch.   

Voor bewoners van de zorgappartementen en aanleunwoningen betekent dit dat zij 'in huis' de lessen kunnen volgen.

Evaluatie
Na elke vier lessen wordt aan elke deelnemer gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. Hiermee  peilen we het effect van de lessen bij de deelnemers: wat hebben ze geleerd, zijn vier lessen voldoende om te leren wat ze wilden leren, hoe wordt het lesgeven gewaardeerd door de deelnemers.

Na elke les wordt de les onderling geëvalueerd door de vrijwilligers/tabletondersteuners. Hoe is het lesgeven gegaan, welke problemen waren er of wat ging er juist heel goed. 


Tabletvragenuur
Naast de tabletlessen vinden afwisselend tabletvragenuurtjes plaats in de vier genoemde locaties tussen 10.00 uur en 11.00 uur. Hierbij zijn twee vrijwilligers aanwezig. Tijdens dit uur kunnen deelnemers hun (korte) vragen over de tablet stellen. Voor elke deelnemer wordt 20 minuten uitgetrokken. Deelname is gratis. Aanmelden is niet nodig. Koffie/thee met een koekje wordt gratis aangeboden.

Bekendmaking
Informatie over de data, tijden en locaties wordt geregeld geplaatst in Het Klaverblad, op de beeldschermen en prikborden in de locaties Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met Stichting Vughterstede (073-658 1199, R. van den Brand) of met Stichting Ouderen Samen (073-6563956, H. van Uden).