Stichting Vughterstede
Vughterstede » Projecten » GUTS 

Deelname Vughterstede aan het project GUTS

 

Vanaf juli 2015 tot en met september 2016 nam Stichting Vughterstede met twee leergebieden deel aan het project GUTS. GUTS staat voor Generations Using Training for Social Inclusion (in 2020). Het is een intergenerationeel en internationaal project.

Het doel is om de sociale inclusie van jongeren en ouderen te verhogen.
Hoe? Door de solidariteit tussen beide generaties te versterken door gebruik te
maken van educatie en cultuur en elkaars sterktes en competenties.

Aan dit project nemen 7 landen deel met totaal 9 organisaties: België (VUB en CVO Antwerpen), Duitsland (BBB Buru für berufliche Bildingsplanung en eeb Nordrhein, maart 2015), Italië,(universiteit, okt 2015), Kroatië (CESI Center for Education, juni 2016), Roemenië (universiteit, maart 2016), Letland  en Nederland (Vughterstede, jan. 2015).

De twee leergebiedenvan Vughterstede zijn:
1. Het project 'Werkervaringsplaatsen voor jongeren' door Dis Kusters
2. Het project 'iPadlessen Vughterstede' door Regy van den Brand

Werkervaringsplaatsen
Het project werkervaringsplaatsen is opgericht in samenwerking met de gemeente Vught.
Vughterstede is daarbij op zoek naar deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het betreft langdurige werklozen, mensen zonder een gerichte opleiding, laagopgeleiden en alleenstaanden met kind(eren).
Daarnaast is vaak ook sprake van geen gebruikelijk dagelijkse levensritme en allochtone afkomst.

De kandidaten worden als vrijwilliger via de gemeente Vught geplaatst.    
Het doel is om hun  competenties verder te ontwikkelen om zodoende de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
De,veelal jongere, deelnemers van de werkervaringsplaatsen worden bij Vughterstede gekoppeld aan doorgaans oudere ervaren werknemers.

Klik hier voor een presentatie 'Werkervaringsplaatsen Vughterstede'.

iPadlessen Vughterstede
In dit project geven jongeren aan ouderen vier 1-op-1 iPadlessen. Een jongere en een oudere vormen een vast koppel. De zes jongeren zijn tussen de 14 jaar en 21 jaar oud en de zes ouderen hebben een leeftijd tussen 79 jaar tot 88 jaar.
Het  project heeft tot doel om beide generaties bij elkaar te brengen om zodoende van elkaar te kunnen leren en de onderlinge solidariteit, de wederzijdse waardering en begrip te versterken. Met de ervaringen die de jongeren hiermee opdoen, de sociale contacten met de ouderen en de uitwisseling van kennis, worden de kansen op de arbeidsmarkt en/of vervolgopleiding vergroot.

Klik hier voor een presentatie 'iPadlessen Vughterstede'.

PR en media-aandacht
Bekendheid aan de projecten is via diverse media verlopen: Facebook en twitter Vughterstede (2 augustus 2015, 9 september 2015, 24 november 2015), de website van Stichting Vughterstede en artikelen in lokale en regionale kranten (Brabants Dagblad 23 december 2015, Brabants Dagblad 25 april 2015, Het Klaverblad 29 april 2015).

Daarnaast zijn de stakeholders geïnformeerd door middel van gesprekken en het sturen van de flyer over het project GUTS.

Media reports
Brabants dagblad, 25 april 2015
Kardol: “Omdat het (red.:  project Vitok) een succes is gebleken en er meer belangstelling is onder de ouderen willen we het project graag voortzetten. We gaan kijken of er een vervolgsubsidie mogelijk is en /of de gemeenten Vught wellicht kan bijdragen. We denken er ook aan jongeren bij het project te betrekken. Bijvoorbeeld als maatschappelijke stage. Ook coördinator Regy van den Brand is razend enthousiast. “Er zijn echt nieuwe vriendschappen ontstaan. Deelnemers ervaren de tabletlessen als een uitje en ze geven aan graag mee te willen met de nieuwe technologie.”

Het Klaverblad, 29 april 2015
“Er komen steeds meer aanmeldingen van ouderen die ook mee willen doen. Voor de voortzetting van het project zijn daarom meer vrijwilligers nodig. Ook jongeren zijn welkom om tabletlessen te verzorgen, bijvoorbeeld om ervaring op te doen. “Het zou mooi zijn als oud en jong elkaar op deze manier ontmoeten en elkaar een dienst bewijzen”, aldus Kardol.
Projectcoördinator Regy van den Brand geeft aan, dat het voor senioren steeds belangrijker wordt om te kunnen werken met een tablet en zo ook mee kunnen doen in de samenleving. Uit het project blijkt, dat dankzij sociale media de sociale contacten uitgebreid of weer opgepakt kunnen worden.”

Zie voor de artikelen op Facebook Vughterstede en het artikel in het Brabants dagblad de presentatie 'iPadlessen Vughterstede'.

Film
Van het project 'iPadlessen Vughterstede' is een film gemaakt. Deze geeft een impressie van de sfeer en de manier waarop de lessen plaatsvonden. In de film zijn citaten van de deelnemers opgenomen. Deze meningen zijn naar voren gekomen tijdens de evaluatie van dit project. Zie bovenstaande presentatie 'iPadlessen Vughterstede'.

Multiplier event
Op 26 mei 2016 vond de multiplier event plaats waaraan Stichting Vughterstede en Stichting TGLE deelnamen. Tijdens deze bijeenkomst werden ervaringen uitgewisseld over het samen brengen van jong en oud.

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor een presentatie over het project GUTS.

Rapporten
In het kader van het project GUTS zijn rapporten met evaluaties en aanbevelingen uitgebracht.

Klik hier voor het rapport 'Deskresearch Summary- Generations using training for social inclusion in 2020 (Nederlandse versie).

Klik hier voor het rapport 'Evaluation report impact intergenerational learning areas GUTS on social inclusion.

Voor meer informatie en rapporten zie: www.guts-europe.eu