Stichting Vughterstede
Vughterstede » Projecten » VITOK » Over het thematisch progr... 

Over het thematisch programma: Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid

“Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid” is de titel van het nieuwe thematisch programma (2012-2014) van de fondsen Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. Zij ondersteunen projecten die de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen bevorderen en stellen hiervoor 1,4 miljoen beschikbaar. In februari 2013 zijn 41 projecten geselecteerd om hieraan deel te nemen, waaronder het project “Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid: elkaar wat te bieden hebben”. Dit project van Vughterstede sluit aan bij de kern van het programma.
 

Kern programma

Vitale senioren zijn als vrijwilliger van betekenis voor kwetsbare ouderen. De ontmoeting tussen hen versterkt de kwaliteit van leven. Vitaal is als je op eigen kracht kunt participeren en kwetsbaar als dit niet (meer) lukt, ook als men het nog wel zou willen. Dit betekent niet dat de grens tussen beide groepen haarscherp is. Iemand kan op het ene levensgebied kwetsbaar zijn en op het andere uiterst vitaal.
 

Aanleiding programma

Met al hun levens-, werk en maatschappelijke ervaring, zijn vitale senioren van steeds grotere waarde in die initiatieven. Dit is voor de fondsen een reden om nieuwe initiatieven te ondersteunen die de ontmoeting tussen kwetsbare en vitale senioren stimuleren. Zij zijn geïnspireerd door ontwikkelingen: de versobering van de formele zorg en ondersteuning door bezuinigingen en stelselwijzigingen en het gegeven, dat er de laatste jaren veel nieuwe (particuliere) initiatieven zijn waarin gemeenschapszin en zorg voor elkaar doorklinken.
 

Projectactiviteiten

In de werkwijze van het project zijn de volgende activiteiten van belang:

  1. Het samenbrengen van de vitale en kwetsbare ouderen met als belangrijkste doel het welzijn of de kwaliteit van leven (o.a. zingeving) van de kwetsbare ouderen te verbeteren. Deze ontmoeting moet voor beide partijen meerwaarde hebben.
  2. Het daadwerkelijk bereiken van de kwetsbare ouderen die hulp of ondersteuning kunnen gebruiken, het verhelderen van hun hulpvraag (en kijken naar de vraag achter de vraag) en hen bereid vinden om de hulp of ondersteuning te aanvaarden (met behoud van eigen waardigheid).
  3. Het inzetten en begeleiden van vitale senioren in een rol of voor een specifieke activiteit die aansluit bij zijn eigen kunnen, behoeften, wensen en grenzen. Zij zijn van betekenis voor kwetsbare ouderen op zo'n manier, dat zij er plezier en zingeving aan ontlenen. De vrijwilliger staat niet alleen maar voelt zich verbonden met andere betaalde en onbetaalde krachten.
  4. Het betrekken van andere (lokale) zorg- en welzijnsactiviteiten rond kwetsbare ouderen. Over de samenwerking worden afspraken gemaakt met deze verwijzers en aanbieders van zorg en welzijn.

Een uitwerking van deze activiteiten vindt u hier. Zie voor meer informatie over het thematisch programma Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid: www.vitok.nl.