Stichting Vughterstede
Vughterstede » Projecten » Competentiezorg 

Competentiezorg in de praktijk

 

Competentiezorg, wat is dat ook alweer ?

Even in een notendop: competentiezorg betekent aandacht hebben voor de kwaliteiten en ambities van onze bewoners. Voor hun persoonlijke groei en de keuzen die ze maken om hun eigen dag én die van anderen te kleuren. Niet denken in onmogelijkheden, maar in mogelijkheden. Vraag en aanbod bij elkaar brengen zodat mensen ook iets voor elkaar kunnen betekenen. Een lijntje leggen, verbinding maken.
 

Waarom competentiezorg ?

Omdat we erin geloven dat inzet van talent en werken aan persoonlijke groei iets toevoegt aan de kwaliteit van leven. Het eigen leven én dat van anderen. Het betekent erbij horen, nuttig zijn, iets betekenen, ertoe doen. Het betekent eigen kracht ervaren, eigen keuzen maken en de regie zo lang mogelijk in eigen hand houden. Soms met wat organisatie of ondersteuning van anderen.
Competentiezorg betekent ook, dat we vraagstukken rondom het laatste levenseinde niet uit de weg gaan, maar bewoners ondersteunen in de wensen die zij hebben bij de eigen invulling van die laatste levensfase.

Competentiezorg kan ertoe bijdragen, dat het sociale klimaat in woonzorgcentra wordt versterkt en mensen er prettig wonen en leven. Maar minstens zo belangrijk is dat het voor medewerkers een fijne werkplek is, waar je wordt uitgedaagd om voor de bewoners het beste uit jezelf en je team te halen!

Competentiezorg is een omschakeling in de manier van denken. Want hoe snel zijn we geneigd zaken op te pakken of in te vullen als iemand het zelf niet meer kan? Dat we vergeten te kijken naar hoe we iemand kunnen ondersteunen in de dingen die hij nog wel kan of wil doen en misschien zelfs nog wil ontwikkelen? Met competentiezorg willen we er voor zorgen dat we hier allemaal wat alerter op zijn.

Competentiezorg is niets nieuws onder de zon. Er zijn binnen Vughterstede genoeg voorbeelden te noemen. Meneer Peperzak is een van hen.
 

Verhalen uit de praktijk

De komende tijd laten we in deze rubriek meer voorbeelden de revue passeren. Dat kunnen ook voorbeelden zijn waar het in de uitvoering of ondersteuning misschien allemaal niet even soepel liep.

Klik op onderstaande linken om de verhalen te lezen.

Meneer Peperzak viert
een feestje

Verzorgende geeft
iPad-les

Van placemat naar cadeautas