Stichting Vughterstede
Vughterstede » Over Vughterstede » Visie en beleid 

Visie en beleid Vughterstede

 

De cliënten die op Stichting Vughterstede een beroep doen, behoren merendeels tot de leeftijdscategorie 'ouderen'. Zij hebben al een heel leven achter de rug voordat ze met ons als cliënt in contact komen. Maar zij hebben ook nog een leven voor zich, al gaat dat gepaard met toenemende beperkingen. Het leven wat achter de rug ligt, heeft veel ervaringen, kennis, inzichten en emoties opgeleverd en de cliënt tot een unieke persoon gemaakt. In het leven wat hij nog voor zich heeft, hoopt de cliënt dat hij activiteiten kan ondernemen of laten doen die betekenis geven aan zijn leven.

De inspanningen van een cliënt om tot aan zijn levenseinde een waardig en betekenisvol vervolg aan zijn leven te geven noemt Vughterstede 'competentiezorg'. De cliënt is verantwoordelijk voor zijn kwaliteit van leven; hij zorgt voor het in stand houden en versterken van zijn competenties. De cliënt spant zich met andere woorden in om zijn competenties zoveel mogelijk te behouden en naar vermogen en behoeften in te zetten om zijn kwaliteit van leven op het door hem gewenste niveau te houden.

Zo kan een cliënt activiteiten ondernemen die hem fit houden; hij kan zijn best doen om zijn beperkingen en het verlies van mensen die hem dierbaar zijn een plaats te geven; hij kan uitzien naar contacten met mede-cliënten of familieleden of hij kan genieten van muziek of van andere activiteiten die hijzelf onderneemt of die in zijn omgeving gebeuren. Wanneer een cliënt zelf niet meer in staat is datgene te doen wat het leven voor hem leuk maakt en zin geeft, is het de taak van de mensen om hem heen om die zorg over te nemen. Dit kunnen professionals, mantelzorgers of vrijwilligers zijn. Om dit goed te kunnen doen, is nodig dat men zich verdiept in de geschiedenis van de cliënt, het gesprek met hem aangaat en zich afvraagt wat waardig en betekenisvol is voor de cliënt. De cliënt en naaste familie van de cliënt zijn daarbij voor professionals een belangrijke bron van informatie.