Stichting Vughterstede
Vughterstede » Over Vughterstede » Kwaliteit » Kwaliteitsverslag 

Kwaliteitsverslag

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg verplicht organisaties vanaf 2017 tot het opstellen van een openbaar kwaliteitsverslag. Stichting Vughterstede geeft hier middels dit verslag graag gehoor aan. 

Bij Vughterstede is het kwaliteitsplan gewoon onderdeel van het jaarplan. Gewoon, omdat we kwaliteit niet willen zien als een apart onderdeel van de organisatie: kwaliteit is wat we nastreven! Een streven waar volgens ons alleen in samenhang aan gewerkt kan worden. En verbeteren doe je op basis van inzicht, precies de reden dat de aanknopingspunten uit 2017 de basis vormden voor de plannen in 2018.

Dit verslag bestaat uit een terugblik op de beleidsvoornemens voor 2017 en geeft een korte beschrijving van de behaalde resultaten. Daarna wordt toegelicht hoe Vughterstede blijft leren en verbeteren en wat daar in de toekomst voor nodig is. Tot slot wordt in het hoofdstuk 'Kwaliteit in 2017' een aantal resultaten met betrekking tot kwaliteit uiteengezet.

Kwaliteitsverslag 2017 Stichting Vughterstede