Stichting Vughterstede

DVD over dilemma's in de ouderenzorg

 

In opdracht van Stichting Vughterstede zijn twee DVD's geproduceerd. De films die hierop te zien zijn, geven een beeld van situaties waarin ouderen en verzorgend en verplegend personeel met elkaar kunnen verkeren. Aan de hand van vier thema's wordt ingegaan op dilemma's tussen de oudere en de zorgverlener. De thema's zijn: aandacht voor de actuele behoefte aan zorg van de oudere, bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen, deskundigheid van de verzorgende en evaluatie van het handelen in samenspraak met de oudere. De thema's zijn uiteraard niet alleen van toepassing op intramurale huisvesting, maar zeker ook op extramurale huisvestingssituaties.
De ene DVD behandelt de thematiek vanuit het perspectief van de oudere, de andere vanuit het perspectief van de zorgverlener.

De films hebben het karakter van een voorlichtingsfilm. De nadruk ligt echter niet op het overdragen van specifieke informatie, maar op het "raken" van de kijker door op een persoonlijke en symbolische manier in te gaan op houdingsaspecten. Daardoor gaat het hier om een zeer bijzondere filmproductie.

Wilt u meer weten over de DVD's of in het bezit hiervan komen ? Klik dan hier voor het bestelformulier.