Stichting Vughterstede

Gemeenschappelijke cliëntenraad: belangenbehartiger van de bewoners

  

Stichting Vughterstede heeft een Gemeenschappelijke cliëntenraad (GCR), die  de belangen van de cliënten van de wooneenheden verzorging en verpleegzorg en de aanleunwoningen van Vughterstede/?Mariënhoven vertegenwoordigt. Zij bespreekt locatie-overstijgende onderwerpen.

Daarnaast wordt per locatie locatieoverleg gehouden door cliënten van Woonzorgcentrum Theresia en cliënten van Huize Elisabeth. In dit overleg worden zaken besproken die de cliënten en locatie betreffen.

In de GCR zitten cliënten van Woonzorgcentrum Theresia, Huize Elisabeth en de aanleunwoningen. Bovendien wordt zij vaak ondersteund door interne en externe adviseurs, onder andere van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden.

De GCR gaat na wat de cliënten vinden van de zorg- en dienstverlening en spreekt hierover met de Raad van Bestuur.
De GCR is er echter niet alléén om de Raad van Bestuur op de hoogte te houden van wat cliënten vinden. Zij geeft ook haar mening over en adviseert bij tal van zaken, zoals de benoeming van een nieuwe Raad van Bestuur, verandering van de huisregels, kwaliteit van de zorg, renovatie van het huis of een fusie met een ander verpleeg- en/of verzorgingshuis.
Zij praat en beslist dus mee met tal van zaken die voor cliënten van belang zijn.

De GCR stelt de inbreng van de cliënten erg op prijs en nodigt hen uit om opmerkingen, vragen en klachten kenbaar te maken.

Klik hier voor meer informatie over de Gemeenschappelijke cliëntenraad (GCR) van Vughterstede.

Klik hier voor meer informatie over de Gemeenschappelijke cliëntenraad.