Stichting Vughterstede

Algemene voorwaarden

  

Documenten

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de tussen de cliënt en de zorgaanbieder gesloten overeenkomst met betrekking tot zorg met verblijf en zorg zonder verblijf.

Met ingang van januari 2017 is het gebruik van de nieuwe set algemene voorwaarden voor overeenkomsten met cliënten die na 1 januari 2017 gesloten worden een lidmaatschapsverplichting.

Actiz heeft  samen met   BTN, de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC deze nieuwe set ontwikkeld. Deze is goedgekeurd door de SER. 

Vanaf 2017:

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst en algemene voorwaarden

 

Tot en met 2016:

De Algemene Voorwaarden van Actiz en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en de LOC Zeggenschap in Zorg in het kader van de SER Coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg en is op 1 januari 2014 in werking getreden.

Algemene Voorwaarden voor zorg met verblijf 2014, SER

Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf 2014, SER

 

Hieronder treft u de cliëntervaringsmeting (CQ-index) aan. Het betreft hier de cliëntervaringen van de bewoners van de verzorging en vertegenwoordigers van de verpleging van Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth en cliënten met zorg thuis ( Vughterstede Thuiszorg).

CQ-index, Kwaliteitsuitvraag 2014