Stichting Vughterstede

10 November 2017 Dag van de Mantelzorg

Vrijdag 10 november 2017 wordt de Dag van de Mantelzorg gevierd. Deze dag staat in het teken van het herkennen, erkennen en waarderen van alle mantelzorgers. Het zorgen voor een ander, voor je naaste wordt vaak als vanzelfsprekend ervaren, maar dat is het niet. Veel mantelzorgers, jong én oud, combineren deze zorg vaak met werk, school, gezin of andere activiteiten. Veelal wordt deze zorg in stilte verricht. Daarom worden sinds de jaren negentig jaarlijks op deze dag alle mantelzorgers in het zonnetje gezet om zo bekendheid te geven aan hun belangeloze en belangrijke inzet voor hun naaste. Bij deze waardering past een cadeau. Daarom ontvangen alle bewoners van Vughterstede die wonen in een zorgappartementen of verpleegzorgappartement van Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth  vandaag een presentje, dat zij als dank kunnen geven aan hun mantelzorger.Stichting Welzijn Vught heeft voor alle Vughtse mantelzorgers een programma georganiseerd op zondag 12 november 2017. U...lees verder >>


12 October 2017 Gouden keurmerk

Vughterstede is opnieuw voorgedragen voor het gouden keurmerk voor Huize Elisabeth, Woonzorgcentrum Theresia en wijkzorg Vughterstede. De jaarlijkse onafhankelijke toets van stichting Perspekt is met glans doorstaan. De auditor heeft twee dagen lang onze locaties bezocht en geconcludeerd dat wij nog steeds voldoen aan de eisen van het kwaliteitsmodel PREZO. Dit model richt zich op het resultaat van de zorg- en dienstverlening. Centraal staan daarbij de bewoners en cliënten. Wat vinden zij van hun woon- en leefsituatie en van hun deelname aan de samenleving? Hoe ervaren zij de lichamelijke en geestelijke ondersteuning? Terechte complimenten werden gegeven aan onze betrokken en professionele medewerkers, de nette locaties en de aandacht die er binnen Vughterstede is voor het welzijn van bewoners. Het behalen van de drie gouden keurmerken laat zien dat bewoners en cliënten bijzonder tevreden zijn.lees verder >>


14 September 2017 Kennis met Koffie

Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeftlees verder >>


08 September 2017 Verkoop De Braacken bezegeld

Op 4 september 2017 hebben Stichtnig Mariënhoven en Janssen de Jong Projectontwikkeling de defnitieve koopovereenkomst getekend betreffende Huize De Braacken. Zie voor meer informatie: http://www.janssendejongprojectontwikkeling.nl/nieuws/311/janssen-de-jong-projectontwikkeling-koopt-voormalig-verzorgingshuis-de-braacken-te-vught-.htmlees verder >>


23 July 2017 Taalquiz Vughterstede op de foto

In de afgelopen maanden hebben we een viertal taalquizen gehouden in Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth. Van deze geslaagde middagen hebben we natuurlijk foto-impressies gemaakt die u via de onderstaande links kunt bekijken. Ruim 200 deelnemers streden om de felbegeerde wisselbeker. Aan deze middagen werden muzikaal meegewerkt door zanger Maurice de Greef, pianist Arjan van der Mee en troubadour Jan van der Heijden. In het najaar 2017 volgt een volgende ronde quizen die ook dan in beide locaties worden gehouden.  Taalquiz 1 maart 2017 Huize Elisabeth Taalquiz 27 maart 2017 Woonzorgcentrum Theresia Taalquiz 14 juli 2017 Huize Elisabeth Taalquiz 17 juli 2017 Woonzorgcentrum Theresialees verder >>


18 July 2017 (W)etenstijd op TV

De lokale omroep LTV was op 13 juli te gast bij (W)etenstijd, waar Gerard Rooijakkers zijn gehoor wist te boeien met verhalen over Brabantse gebruiken van vroeger en nu. LTV-Nieuws maakte een korte reportage over dit mooie project. Klik hier om de reportage te zien.lees verder >>


11 April 2017 Rabobank Clubkas Campagne - Vughterstede

Vughterstede, één van de genomineerdeDe Rabobank 's-Hertogenbosch en Omstreken stelt in 2017 via deze campagne een bedrag van€ 100.000,-  ter beschikking om te verdelen over verenigingen/stichtingen die bankieren bij de Rabobank.  In totaal hebben 275 verenigingen/stichtingen zich aangemeld voor deze campagne. Vughterstede is er daar één van!U als klant van de Rabobank kunt een stem uitbrengen op de verenigingen/stichtingen die u aanspreken!StemcodeAlle klanten, vanaf 12 jaar, hebben via post óf mail hun persoonlijke stemcode ontvangen. Hiermee kan hij/zij stemmen via de website van de Rabobank: www.rabobank.nl/denbosch. Elke klant kan vijf stemmen  uitbrengen op zijn favoriete verenigingen of stichtingen.  Elke klant kan maximaal twee stemmen uitbrengen op dezelfde vereniging/stichting. Hoe meer stemmen op een vereniging of stichting worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt.StemperiodeDe stemperiode loopt vanaf dinsdag 11 april t/m dinsdag 25 april 2017. Dus...lees verder >>


21 March 2017 De Grote Taalquiz Vughterstede. Doet u mee?

Op maandag 27 maart aanstaande wordt de Grote Taalquiz van Vughterstede gehouden in Woonzorgcentrum Theresia van 14.00 uur tot 16.15 uur. Allerlei vragen die met taal te maken hebben worden voorgelegd. Hoe schrijf je sommige woorden, herkent u typisch (oud-)Brabantse woorden, welke spreekwoorden zitten verborgen achter grappige tekeningen, welke regel ontbreekt er in een bekend liedje, zijn hier voorbeelden van. De tafel met de meest goede antwoorden wint de ‘Tel mee met Taal’ wisselbokaal. Ook kunt u bijgaande rebus oplossen en inleveren. Het wordt een gezellige, leerzame en muzikale meezingmiddag geleid door een quizmaster. Meld u aan en doe mee! De Grote Taalquiz Begin deze maand werd de eerste Grote Taalquiz van Vughterstede gehouden in Huize Elisabeth. Bewoners uit de wijk,  van het woonzorgcentrum en de aanleunwoningen gingen met elkaar de strijd aan. De tafel met de hoogste score sleepte de fraaie bokaal in de wacht en een persoonlijk presentje voor elk. De winnaar van de...lees verder >>