Stichting Vughterstede
18 January 2018

Project Jong en Oud Digitaal (JOD)

Door: R. van den Brand

De volgende keer doe ik weer mee’, aldus een cursiste van het project JOD. ‘Leuk die jonge mensen. Dat ze dat voor ons ouderen doen. Ik kan nu meepraten over Facebook en kan via de tablet zelf kerstkaarten versturen’.  Bij het project JOD geven leerlingen van het Maurick college één-op-één tabletles aan ouderen. Een prima combinatie gezien de vele positieve reacties van zowel de cursisten als de leerlingen.

Samenwerking
Op initiatief van Stichting Vughterstede is begin 2017 gestart met een samenwerking met het Maurick college in Vught om het project JOD tot stand te brengen. In dit project geven 3e jaars leerlingen van het Maurickcollege, VMBO, afdeling zorg en welzijn één-op-één tabletles aan ouderen. Dankzij het enthousiasme van docentbegeleider Marjan Vorstenbosch en begeleiders Ankie Spiering, Rianne Hollants en Theo van den Broek kon in maart 2017 gestart worden.

De cursussen vonden in twee periodes plaats van maart tot en met juni 2017 en van oktober tot en met december 2017. Afhankelijk van de vragen van de ouderen kwamen vele onderwerpen aan bod zoals: e-mailen, foto’s maken en beheren, skypen, YouTube, Google, Safari, Pinterrest en spelletjes. Daarnaast is uitleg gegeven over de smartphone.

Per cursus gaven zes leerlingen les aan zes ouderen onder toezicht van de begeleiders. In totaal hebben 27 ouderen les gekregen en hebben 18 leerlingen meegedaan. De ouderen die meededen wonen in de aanleunwoningen, zorgappartementen en in de wijk in Vught.

Stage jongeren 
Voor de leerlingen telde het meedoen als stage. De stage werd afgesloten met een beoordeling over het algemeen beeld over de leerling tijdens de stage, tips voor de leerling en complimenten voor de leerling. Alle leerlingen kregen een positieve beoordeling.

Geduld en respect
De leerlingen tonen veel geduld en respect voor de ouderen. Ze zijn flexibel en tonen veel verantwoordelijkheid. Bij uitval van een oudere was het geen probleem om met een andere oudere aan de slag te gaan. Ook zorgden ze zelf voor vervanging als hun medeleerling uitviel.

Dat blijkt uit reacties als : ‘Het valt mij op dat ze heel geduldig zijn. Daar sta ik van te kijken’. ‘We leren van elkaar. We vinden het leuk om met jongeren dit samen te doen. Je praat ook over andere dingen’. ‘Ik doe het normaal heel snel en nu doe ik het langzaam. Bij bijvoorbeeld mijn moeder durf ik eerder te zeggen dat ze het al had moeten snappen. En bij ouderen wil je wat geduldiger zijn. We hebben veel herhaald, dat vind ik niet erg’. ‘We hebben veel gelachen, een fotoalbum gemaakt, mapjes opgeruimd. Denk erom ik ben oud, ik leer niet zo snel. Heel leuk en heel knap ook dat ze dit doen’.

Het project is een navolging van het intergenerationele en internationale project GUTS, uitgevoerd door Vughterstede in 2016. Voor vragen over  of deelname aan het project JOD kunt u contact opnemen met Regy van den Brand, projectleider JOD, Stichting Vughterstede. T. (073 )658 1199 of e-mail: r.vandenbrand@vughterstede.nl