Stichting Vughterstede
12 October 2017

Gouden keurmerk

Vughterstede is opnieuw voorgedragen voor het gouden keurmerk voor Huize Elisabeth, Woonzorgcentrum Theresia en wijkzorg Vughterstede. De jaarlijkse onafhankelijke toets van stichting Perspekt is met glans doorstaan. De auditor heeft twee dagen lang onze locaties bezocht en geconcludeerd dat wij nog steeds voldoen aan de eisen van het kwaliteitsmodel PREZO. Dit model richt zich op het resultaat van de zorg- en dienstverlening. Centraal staan daarbij de bewoners en cliënten. Wat vinden zij van hun woon- en leefsituatie en van hun deelname aan de samenleving? Hoe ervaren zij de lichamelijke en geestelijke ondersteuning?

Terechte complimenten werden gegeven aan onze betrokken en professionele medewerkers, de nette locaties en de aandacht die er binnen Vughterstede is voor het welzijn van bewoners. Het behalen van de drie gouden keurmerken laat zien dat bewoners en cliënten bijzonder tevreden zijn.