Stichting Vughterstede
09 December 2018

Dag van de Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks wordt de inzet van de vrijwilligers landelijk gevierd op de Dag van de Vrijwilligers. Ook Vughterstede maakt er jaarlijks een feestje van om haar vele vrijwilligers van harte te bedanken voor hun enthousiaste inzet.

Vrijdag 7 december 2018 werden zij getrakteerd op een feestmiddag. Ongeveer 150 van deze gouden krachten waren naar Van der Valk Hotel in Vught gekomen om te genieten van een heerlijke en goed verzorgde high tea. Zij kregen bovendien een cadeaubon.

Mevrouw Riecky van den Wittenboer en de heer Ad van Sprang werden in de bloemetjes gezet vanwege hun 12½ jarige inzet voor het welzijn van onze bewoners. Riecky zet zich tot op de dag van vandaag in bij verschillende activiteiten. Daarnaast is zij als pedicure een bekend gezicht voor vele bewoners. Ad is begonnen als chauffeur, daarna heeft hij zich verdienstelijk gemaakt door mede de herenborrel op te zetten, te helpen bij activiteiten en bij belangrijke gebeurtenissen de vlag te hijsen. Peggy van der Koelen, bestuurder van Vughterstede, bedankte hen van harte voor hun enthousiaste en onmisbare inzet. Voor alle vrijwilligers droeg zij het volgende toepasselijke gedicht voor:

Vrijwilliger zijn
 is vrijwillig, maar niet vrijblijvend,
 is verbonden, maar niet gebonden,
 is onbetaalbaar, maar niet te koop,
 is positief denken, is positief doen,
 met als enig doel voor jezelf en de ander
 een goed gevoel.