Stichting Vughterstede
10 November 2017

Dag van de Mantelzorg

Vrijdag 10 november 2017 wordt de Dag van de Mantelzorg gevierd. Deze dag staat in het teken van het herkennen, erkennen en waarderen van alle mantelzorgers. Het zorgen voor een ander, voor je naaste wordt vaak als vanzelfsprekend ervaren, maar dat is het niet. Veel mantelzorgers, jong én oud, combineren deze zorg vaak met werk, school, gezin of andere activiteiten. Veelal wordt deze zorg in stilte verricht.

Daarom worden sinds de jaren negentig jaarlijks op deze dag alle mantelzorgers in het zonnetje gezet om zo bekendheid te geven aan hun belangeloze en belangrijke inzet voor hun naaste.

Bij deze waardering past een cadeau. Daarom ontvangen alle bewoners van Vughterstede die wonen in een zorgappartementen of verpleegzorgappartement van Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth  vandaag een presentje, dat zij als dank kunnen geven aan hun mantelzorger.

Stichting Welzijn Vught heeft voor alle Vughtse mantelzorgers een programma georganiseerd op zondag 12 november 2017. U bent van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Klik hier voor meer informatie.