Stichting Vughterstede
09 March 2018

Bijeenkomst 'Spreek op tijd over levenseinde'

Op 22 maart aanstaande wordt in Café Doodgewoon gesproken over het thema:  ‘Spreek op tijd over levenseinde’. Speciaal voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, hun naasten en mantelzorgers en andere geïnteresseerden zal gastspreker Harry Tacken ingaan op dit beladen, maar ook belangrijke onderwerp.

De bijeenkomst in café Doodgewoon vindt plaats op 22 maart 2018. Vanaf 19.00 uur is de inloop, het programma begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Doodgewoon vindt u bij Stichting huiskamer bij Katrien, Triniteitstraat 19 in 's-Hertogenbosch. Wanneer u met de auto komt kunt u het beste parkeren in parkeergarage Sint Jan aan de Hekellaan.

Harry Tacken is geboren in Venray en opgegroeid in Midden-Brabant. Na studie en opleiding heeft hij zo’n tien jaar gewerkt als pastor in de Rooms-Katholieke Kerk. Na een ‘transfer’ is hij sinds 2001 werkzaam als dominee en geestelijk verzorger. Hij probeert in zijn werk nadrukkelijk oog te houden voor de mens achter de patiënt. Hij beschouwt geestelijke verzorging als een onmisbaar facet in de zorg vanuit een holistische mensvisie. Hij ervaart het als een privilege om mensen in het ziekenhuis te mogen bezoeken en te benaderen met de vraag: ‘Hoe gaat het met u?’. Als geestelijk verzorger is Tacken beschikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een goed gesprek, ongeacht iemands levensbeschouwelijke achtergrond.

Café Doodgewoon is een initiatief van netwerk Palliatieve Zorg regio ’s-Hertogenbosch-Bommelwaard.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marie-josé Brouwer, verpleegkundige Palliatieve zorg Stichting Vughterstede. E-mail: m.brouwer@vughterstede.nl