Stichting Vughterstede

Vrienden van Vughterstede

 

Vughterstede weet zich al jaren gesteund door de Stichting "Vrienden van Vughterstede". Deze Stichting heeft als doel het welzijn te bevorderen van alle bewoners van Vughterstede.
 

Waarom zijn de Vrienden nodig ?

Iedereen die werkt bij Vughterstede zet zich onvermoeibaar in om de bewoners zo goed mogelijke zorg te geven. Maar er is onvoldoende geld voor activiteiten die het verblijf prettiger maken. De Stichting "Vrienden" werft daarvoor extra financiële middelen door middel van de bijdrage van donateurs en sponsors.  Zij zet zich in om het leven van de bewoners extra kleur te geven.
 

Wat is er zoal gerealiseerd ?

  • Iedere week wordt er gezongen bij de piano,
  • het schilderen is een groot succes bij vele bewoners;  zij tonen  trots hun creaties.
  • het bewegen op muziek is in 2014 voorzichtig begonnen ,  een groot succes.
  • "Julia" de knuffel zeehond,  inspireert menigeen tot aandacht en vriendschap door haar vermogen op aanraking te reageren.
  • Minstens 1 x jaar treedt een "Diva", een professionele operazanger(es) op, die in een kleine setting voor iedere deelnemer een dierbaar lied brengt.

Voor alle bewoners worden bingo's georganiseerd, worden chansons gepresenteerd door Edouard, zijn er muziekavonden en knutsel middagen. In april is het "Lentefeest" en in juni de "Spaanse week".

Dit jaar is het eindelijk gelukt en heeft de Stichting met behulp van 2 grote sponsoren een Di-Fiets kunnen aanschaffen. Dit is een soort hometrainer, waarbij de fietsroute voor de "fietser" geprojecteerd wordt, zodat hij/zij het gevoel heeft zelf door het dorp te fietsen. Er zijn nu 3 fietsroutes ter beschikking, waarvan één naar de St Jan. Nu al is er vraag naar meer fietsroutes. Bewegen is een heel belangrijk onderdeel van het bevorderen van de gezondheid, en daarom is iedereen hier erg blij mee.

Reeds enige jaren kan gebruik gemaakt worden van de twee, elektrisch ondersteunde "Duo-fietsen", waarop een bewoner met begeleider door het dorp kan fietsen.

Langzaamaan krijgen de i-Ppads steeds meer gebruikers, mede dankzij de vrijwillige inzet van enkele inspirerende "docenten".
Dankbaar wordt gebruik gemaakt van grote flatscreens om belangrijke gebeurtenissen, zoals de Kroning, Prinsjesdag, Carnaval en natuurlijk voetbal, te volgen.
 
Dit alles is slechts mogelijk door de steun van veel  donateurs, en daarom doen wij een beroep op u: Word donateur van onze Stichting, MAAK HET VERSCHIL!

Klik hier voor een korte impressie van het "Schilderen met dementerenden "In WoonzorgcentrumTheresia en Huize Elisabeth. 
 

Hoe kan ik me aanmelden als Vriend ?

U bent van harte welkom als nieuwe Vriend van Vughterstede. U kunt zich als volgt aanmelden:

  • Schriftelijk bij Stichting Vrienden van Vughterstede, p/a St. Elisabethstraat 2, 5261 VM  Vught. Klik hier voor het formulier dat u hiervoor kunt gebruiken.
  • Telefonisch bij de receptie van Huize Elisabeth. Telefoonnumer: (073) 658 33 99.

Indien u uw bijdrage direct wilt overschrijven, dan kunt u dat doen door overmaking van het bedrag op IBAN nummer NL18RABO 0155488694 t.n.v. Stichting Vrienden van Vughterstede te Vught onder vermelding van: 'donateur'.
 

Erkend als ANBI

Stichting Vrienden van Vughterstede is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) (dossiernummer 808720089). Het bestuur wordt gevormd door mevrouw J.M. van Hoof–Persant Snoep (voorzitter), mevrouw J.M. Vernooij–Elshove (secretaris), de heer P.H.D.M. Hulsbosch (penningmeester), Jozien Verkuylen (bestuurslid).

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17123750. De bestuursleden zijn alleen vrijwilligers en krijgen alleen eventuele gemaakte onkosten vergoed. De activiteiten van de stichting zijn erop gericht om het welzijn van alle bewoners van Vughterstede te behartigen. De stichting werft daarvoor middelen onder donateurs waarmee activiteiten bekostigd kunnen worden die het leven van de bewoners extra kleur kunnen geven en zo het verschil kunnen maken. Jaarlijks wordt een programma vastgesteld dat afhankelijk is van de beschikbare fondsen. In de loop van het jaar kan dit eventueel bijgestuurd worden. Van de activiteiten van enig jaar wordt een jaarverslag opgesteld dat onderstaand gevonden kan worden. Een financiële jaarverantwoording wordt opgemaakt door Accountantskantoor Van Genen, Coudevoort 2, 5258 GM Berlicum.

Jaarverslag 2006
Jaarverslag 2007
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2009 
Jaarverslag 2010 
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016

    

Balans per 31-12-2012
Balans per 31-12-2013
Balans per 31-12-2014
Balans per 31-12-2015
Balans per 31-12-2016