Stichting Vughterstede

Casemanager dementie werkzaam bij Vughterstede

Als mensen een diagnose dementie krijgen, start er vaak een periode van onzekerheid en onbekendheid. Wat staat je allemaal te wachten? In eerste instantie kunt u terecht met uw vragen bij de wijkverpleegkundige en/of de praktijkondersteuner van de huisarts. Het kan zijn dat de wijkverpleegkundige of huisarts u doorverwijst naar de casemanager dementie.

Hoe werkt de casemanager dementie?
De casemanager dementie is een vaste begeleider met veel kennis over dementie. Zij bezoekt u thuis en bespreekt met u uw zorgvragen. Zij geeft informatie en advies. Zij kent het aanbod van zorg en hulp in de regio en kan tijdig inspelen op problemen en ontwikkelingen.

Uw casemanager houdt rekening met de fase van dementie en bespreekt welke hulp en zorg nodig is. Hierbij kunt u denken aan dagactiviteiten die zingeving, structuur en regelmaat bieden. Het kan gaan over tijdelijke of volledige overname van zorg. Of aanpassingen aan uw huis om de veiligheid en bewegingsvrijheid te vergroten. En als thuis wonen ondanks de aanpassingen niet langer mogelijk is, kan uw vaste begeleider hulp bieden bij het vinden van de volgende woonvorm. De zorg is aanvullend op wat u en uw naasten zelf nog kunnen en sluit aan bij uw wensen en gewoonten. Daardoor blijft u zoveel mogelijk zelf aan het roer staan van uw eigen leven. Het helpt om de zorg(en) met andere familieleden, vrienden of buren te delen. Uw casemanager kan u helpen dit te bespreken.

Oog voor de mantelzorger
Uiteraard heeft de casemanager ook oog voor de mantelzorger, mits deze aanwezig is. Deze moet in ere gehouden worden. Zolang de mantelzorger overeind blijft, kan de mens met dementie vaak langer thuis blijven wonen.