Stichting Vughterstede

Kennis met Koffie

 

In 2017 organiseert Vughterstede maandelijks bijeenkomsten over dementie. In deze reeks Kennis met Koffie - met als titel 'Vergeten is menselijk. Dementie ook!' - worden themabijeenkomsten over dementie gehouden. Het zijn zowel interactieve lezingen met voorbeelden uit de praktijk, als informatie over de praktische regelzaken komen aan bod. 

De reeks bijeenkomsten zijn geschikt voor mantelzorgers van mensen met dementie, naasten en iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp. Bent u geïnteresseerd en zou u graag naar een bijeenkomst komen? Dan kunt u gewoon binnen lopen, aanmelden is niet nodig. Er staat een kopje koffie voor u klaar.

Vanaf september 2017 worden de bijeenkomsten gehouden op dinsdag 29 september, dinsdag 10 oktober,  dinsdag 7 november en dinsdag 12 december 2017. 

Locatie: Huize Elisabeth, restaurant 't Engeltje
Tijd: van 19.00 uur tot 21.00 uur
Aanmelden is niet nodig

Klik hier voor de folder met meer informatie.


Bijeenkomst 1 - Vergeten is menselijk. Dementie ook! 

Datum: dinsdag 24 januari 2017
Spreker: dhr.  prof.  dr. Tinie Kardol, Active Ageing Vrij Universiteit Brussel

We worden oud. Heel oud! We willen ook graag oud worden, maar wel zo lang mogelijk gezond. Om dat mogelijk te maken moeten nog veel zogenoemde ouderdomsziekten overwonnen worden. Dementie is er daar een van. Dementie is een schrikbeeld voor veel mensen, omdat het contact met de werkelijkheid, waaronder met de mensen die je dierbaar zijn, op het spel staat. Met de vergrijzing van onze samenleving zal het aantal mensen met dementie sterk toenemen, maar een opname in een verpleeghuis is voor steeds minder mensen met dementie weggelegd. Is onze samenleving daar klaar voor en op ingericht? Is het op te brengen om mensen met dementie thuis te ondersteunen. Hoever staat de wetenschap met de aanpak met dementie: weten we waar het door veroorzaakt wordt en kun je er iets tegen doen? Tijdens ‘Kennis met  Koffie’ komen deze vragen en nog veel meer vragen aan de orde.


Bijeenkomst 2 - Hoe ga je om met dementie?

Datum: dinsdag 21 februari 2017
Spreker: dhr. Hans Breuer, geriatrisch verpleegkundige

Uw partner heeft de diagnose dementie gekregen. Voor u, uw partner en overige familie is dat vaak schrikken. Wat gaat er gebeuren, wat is dementie, hoe moet ik omgaan met het veranderende gedrag van mijn partner?  U merkt dat uw partner niet meer degene is zoals u hem of haar heeft leren kennen. Er verandert in korte tijd veel, er komt veel op u af en het aantal vragen groeit. Hoe gaat u hiermee om.


Bijeenkomst 3 - Dag Ma!

Datum: dinsdag 28 maart 2017
Spreker: mw. Ankie van Hezewijk, auteur

Ankie van Hezewijk beschrijft in haar boek hoe zij, als dochter, de laatste jaren van het leven van haar dementerende moeder heeft ervaren.
Ankie’s moeder, Joop van Hezewijk - Termeer, woonde op de psychogeriatrische afdeling in Nieuwehagen in Den Bosch. Zij leed de laatste drie jaar van haar leven aan een vorm van dementie, waardoor zij niet meer in staat was contact te maken met haar omgeving. De gesproken taal en ook de mogelijkheid om op een andere manier te communiceren vielen weg. Alsof ze opgesloten zat in zichzelf. Inmiddels is mijn moeder op 88 jarige leeftijd overleden. Dit boekje gaat over hoe ik de laatste jaren van mijn moeder ervaren heb. Het gaat over lijden, onmacht, schuldgevoel, verdriet en over gemis. Maar ook over liefde en respect, aldus de 50 jarige Bossche schrijfster.


Bijeenkomst 4 - Verlies en rouw

Datum: dinsdag 2 mei 2017
Spreker: mw. Rieke Mes, auteur van boeken over geestelijke verzorging in een   psychogeriatrisch verpleeghuis

Over verdriet en rouw spreken we van ‘oudsher’ bij het overlijden van iemand. Dit is echter niet het enige moment waarop mensen verdrietig zijn en rouwen. Het leven kent allerlei situaties waarin we rouwen, zoals na een echtscheiding, bij verlies van een baan, als er een ongeneeslijke ziekte is geconstateerd. Ook na het horen van de diagnose: “U hebt dementie.” begint er een rouwperiode voor zowel degene die de ziekte heeft als de omgeving. Dit rouwen heb ik gezien en met mensen vaak besproken door mijn werk als geestelijk verzorger in diverse verpleeghuizen. Mijn ervaring wil ik graag met u delen.


Bijeenkomst 5  - Waar kan een casemanager dementie mij bij helpen?

Datum: dinsdag 6 juni 2017
Spreker: mw. Esther Tetteroo, specialist dementie en ouderenzorg

Esther en haar collega’s begeleiden mensen met dementie om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Ook ondersteunen zij de naasten om hun mantelzorg zo lang en zo goed mogelijk te kunnen blijven doen.
Een casemanager is een klankbord, een coördinator, een regelaar en een luisterend oor; een vaste gesprekspartner in het ziekte proces.

 

Bijeenkomst 6 - Levenstestament voor iedereen

Datum:    dinsdag 29-09-2017
Spreker:    OWK Notarissen  Mr. Epe

Mijn angst is dat als er iets met mij gebeurd, zoals een ernstig ongeluk of de diagnose Alzheimer, ikzelf geen financiële of medische beslissingen meer kan nemen. Wat dan? Deze gedachte kennen we allemaal. Een levenstestament is bedoeld om regelingen te treffen en vast te leggen voor als u zelf niet meer in staat bent uw eigen zaken te regelen. Deze avond krijgt u daar meer informatie over.


Bijeenkomst 7 - Bewegen met dementie

Datum:    dinsdag 10-10-2017
Spreker:    Saskia den Hollander, geriatrie-fysiotherapeut

Onderzoek heeft aangetoond dat bewegen belangrijk is voor onze gezondheid.
Bekend is dat bewegen goed is voor de lichamelijke conditie. Minder bekend is dat bewegen ook een positief effect heeft op onze intellectuele vermogens en op onze stemming. Door letterlijk te bewegen breng je de hersenen in beweging. Daarmee kun je dementie niet stoppen, maar wel vertragen. Over dit onderwerp gaan Saskia den Hollander en Jeanne Kuijpers, geriatrie-fysiotherapeuten bij  
Van Neynsel, u meer over vertellen deze avond. Ook krijgt u praktische tips voor de thuissituatie.


Bijeenkomst 8 - Licht en Dementie

Datum:    dinsdag 7-11-2017
Spreker: Toine Schouten

Uit wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen 25 jaar is aangetoond dat veel ouderen gebukt gaan onder problemen met de slaap en met de stemming. Veel bewoners van woonzorg-complexen en verpleeginstellingen slapen slecht en zijn vaak somber. Ook bij het wisselen van de seizoenen hebben ouderen vaak last van stemmingsschommelingen. Dit noemt men winterblues. Van winterdepressie is sprake als de problemen ernstiger zijn. Een van de oorzaken is gebrek aan voldoende daglicht. Toine Schoutens, expert op het gebied van licht en gezondheid, begeleidt naast projecten in de ouderenzorg, ook olympische atleten om zonder jetlag op verre bestemmingen te arriveren.


Bijeenkomst 9 - Ik kan niet meer thuis blijven wonen, wat nu?

Datum:    dinsdag 12-12-2017
Spreker: Mw. Lotte Sangen, Stichting Vughterstede

Wanneer het zorgen thuis niet meer kan, kunt u denken aan opname in een verpleeghuis. In deze bijeenkomst krijgt u onder andere informatie over: de indicatieaanvraag, de BOPZ-aanvraag bij het CIZ (Centrum indicatiestelling), hoe u contact opneemt met verschillende huizen en wat zo’n verblijf in het verpleeghuis gaat kosten.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Annemarie van Hoof. Bereikbaar van dinsdag tot en met donderdag. Telefoon: (658) 658 1199.
E-mail: a.vanhoof@vughterstede.nl