Stichting Vughterstede

Vragenlijst bij brochure 'Landelijk wonen in een buurt met voorzieningen'

 

Met het invullen van deze vragenlijst kunt u uw interesse in een nieuw huurappartement kenbaar maken. 
 


1. Bent u geïnteresseerd in de nieuwbouw op het terrein van WZC Theresia?

2. De verwachting is dat de appartementen eind 2017 opgeleverd kunnen worden. Levert dit tijdstip voor u een probleem op?

3. Naar welk type van de aangeboden appartementen gaat uw voorkeur uit?

5. Woont u nu in een koopwoning of een huurwoning?

6. Deze vraag is op u alleen van toepassing in het geval dat u een woning in eigendom heeft. Bent u afhankelijk van de verkoop van uw woning indien u besluit om in een appartement van Stichting Mariënhoven te wonen?

7. In de voorliggende plannen en huurprijsberekeningen zijn de balkons van wegvouwbare ramen voorzien. Hierdoor kunt u veel vaker van deze ruimte gebruik maken. Deze voorziening kost circa 25 euro huur per maand. Vind u deze voorziening dusdanig van toegevoegde waarde voor uw woongenot dat u dit bedrag hiervoor over heeft ?

8. Twee blokken (I en II) zijn haaks op elkaar georiënteerd waardoor een mooie gemeenschappelijke voorruimte ontstaat. Dit plantsoen staat ruimtelijk in verbinding met de binnentuin van WZC Theresia en dijk met mooie bomenlaan. Waar gaat uw voorkeur naar uit?

9. Bent u bereid inschrijfgeld te betalen voor de wachtlijst van de nieuwe huurwoning ?

10. Bent u nog op andere plaatsen ingeschreven voor een huurappartement ?

11. Heeft u nog specifieke wensen als u een nieuw appartement huurt van Stichting Mariënstede?