Stichting Vughterstede

Bewonersraad Stichting Mariënhoven

  

De bewonersraad van Stichting Mariënhoven is de vertegenwoordiging van alle huurders van de aan- en inleunwoningen van Stichting Mariënhoven. Ze behartigt de belangen van de huidige en toekomstige huurders. De bewonersraad vergadert minimaal eenmaal per jaar met de directie van Stichting Mariënhoven.

In het voorjaar worden in overleg met de bewonersraad de nieuwe huren vastgesteld en vindt de jaarlijkse afrekening van de servicekosten plaats. Verder worden in deze vergadering onderwerpen besproken die van belang zijn voor de huurders.

De bewonersraad bestaat uit vier personen: twee vanuit de aanleunwoningen nabij Huize Elisabeth en twee vanuit de aanleunwoningen nabij Woonzorgcentrum Theresia.

De huidige bewonersraad bestaat uit :

aanleunwoningen Huize Elisabeth:
Dhr. J van Wanrooij                   
 

aanleunwoningen Woonzorgcentrum Theresia:
mw. M. Gallé-Goossens