Stichting Vughterstede
Stichting Vughterstede 

twitterbutton.nl

OPEN DAG 2018

OPEN DAG van zorg en welzijn

zaterdag 17 maart 2018

van 14.00 tot 17.00 uur

Woonzorgcentrum Theresia

Komt u ook?

De koffie en iets lekkers staan klaar.

Klik hier voor het programma.

Klik hier voor het programma met de tijden.

UITNODIGING Café Doodgewoon

Donderdag 22 maart 2018 kunt u deelnemen aan de
lezing: Spreek op tijd over levenseinde.
Gastspreker is Harry Tacken.
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Stichting huiskamer bij Katrien, Triniteitstraat 19, 's-Hertogenbosch.

Café Doodgewoon is een initiatief van netwerk Palliatieve Zorg.

Klik hier voor meer informatie.

Gouden Keurmerk

Stichting Vughterstede heeft het Perspekt Gouden Keurmerk voor een kwalitatief goede zorg- en dienstverlening en kwaliteitssysteem.
 

Koffieuurtje

Vindt u het ook gezellig om met buurtgenoten en/of leeftijdsgenoten even een kopje koffie te drinken? Sinds kort kunt u elke dinsdagochtend tussen 10 u en 11 u in  restaurant 't Engeltje in Huize Elisabeth binnenlopen.

Elke woensdagochtend tussen 10 u en 11 u kunt u hiervoor terecht in restaurant Maurickplein in Woonzorgcentrum Theresia. 

Koffie en thee met iets lekkers erbij is gratis.

Heeft u vragen over een product van Vughterstede, bijvoorbeeld over sociale alarmering, thuiszorg, huishoudelijke hulp en tafeltje dekje. Tijdens dit ontmoetingsuurtje is een medewerker van Vughterstede aanwezig om uw vragen  te beantwoorden.

Dit uurtje is bedoeld voor iedereen in de gemeente Vught. Het maakt niet uit of u in de buurt woont, in het verzorgingshuis, in de aanleunwoningen of wat verder weg. U bent van Harte Welkom !

Loop gerust binnen !

Film over bejegening van ouderen

In opdracht van Stichting Vughterstede is een instructieve film gemaakt over bejegening van ouderen. Deze film is te bestellen. Klik hier voor meer informatie over de film en over de wijze van bestellen.

PRO- EN DISCLAIMER                PRIVACY POLICY